AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lasy Państwowe wspierają budowę lokalnych dróg

Znaczące środki z Funduszu Leśnego zostaną przekazane na modernizację publicznych dróg samorządowych, głównie powiatowych i gminnych w obrębie lubelskiej dyrekcji.

RDLP w Lublinie korzysta z możliwości jakie przynosi Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną oraz wiążących się z nim decyzji, które zostały wydane w styczniu i lipcu br.

Na ich podstawie, w tym roku na liście wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wsparcia administracji publicznej znalazło się 13 km dróg powiatowych i gminnych położonych w granicach nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP.

Wśród planowanych w tym roku inwestycji wymienić należy wybudowanie odcinka drogi leśnej w Leśnictwie Skrzypny Ostrów oraz remont nawierzchni na terenie Gminy Krynice w Nadleśnictwie Tomaszów. Wsparcie na obszarze Nadleśnictwa Gościeradów otrzymają powiaty stalowowolski i kraśnicki, na terenie których zostanie przebudowany fragment drogi powiatowej łączącej Zaklików z Borowem. Środki powędrują także na przebudowę odcinka trasy relacji Grębów – Stany położonej w Nadleśnictwie Nowa Dęba w powiecie stalowowolskim oraz na modernizację dróg powiatowych relacji Momoty Górne – Momoty Dolne i Kiszki – Ujście w gminie Janów Lubelski. Łączna wartość wymienionych inwestycji wyniesie ponad 8,7 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł będzie pochodziło ze środków Lasów Państwowych.

Wyrażamy satysfakcję, że decyzją dyrektora generalnego powiaty i gminy zlokalizowane na obszarze RDLP w Lublinie otrzymają znaczącą pomoc w zakresie finansowania wspólnych inwestycji drogowych. Wspieranie lokalnych społeczności i wspomaganie rozwoju infrastruktury drogowej wpisuje się w strategię działań Lasów Państwowych, które oprócz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej angażują się w działania szersze. Budowa nowych dróg czy też modernizacja już istniejących odcinków przyczynia się do rozwoju terenów niezurbanizowanych, w otoczeniu których Lasy Państwowe gospodarują. Są to inwestycje służące nam wszystkim – mówi Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.

Tylko w latach 2017-2018 Lasy Państwowe na terenie lubelskiej dyrekcji  przeznaczyły na przedsięwzięcia drogowe realizowane wspólnie z samorządami środki w wysokości ponad 34 mln zł. W tym okresie zrealizowano inwestycje na terenie nadleśnictw Biłgoraj, Chełm, Gościeradów, Janów Lubelski, Józefów, Kraśnik, Nowa Dęba, Rudnik, Tomaszów, Zwierzyniec modernizując łącznie ponad 95 km dróg.