AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lasy gratulują doniosłego jubileuszu

Jubileusz 75 lat istnienia obchodził Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jeden z najstarszych w powojennej Polsce.

Wydział ten wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, którego początki sięgają 1944 roku. Przez 75 lat działalności studia ukończyło tu niespełna 20 tys. absolwentów. Od kilku lat Uczelnia z powodzeniem kształci studentów także na kierunku leśnictwo, gdzie trzon kadry naukowej stanowi wielu pracowników Lasów Państwowych, na czele z dyrektorem generalnym dr inż. Andrzejem Koniecznym oraz dyrektorem RDLP w Lublinie dr inż. Markiem Kamolą.

Jubileuszowe uroczystości były, dla wielu abiturientów i wykładowców, znakomitą okazją do spotkania po latach, wspólnych wspomnień oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim osobom, które na trwałe zapisały się w historii tej uczelni. Najbardziej zasłużeni pracownicy otrzymali medale oraz odznaczenia. Jednym z elementów uroczystych obchodów była również międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”. Podczas niej wykład dotyczący realizowanych zadań, osiągnięć oraz wyzwań przed jakimi stoją Lasy Państwowe wygłosił dyrektor Andrzej Konieczny. Spotkał się on z żywym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, czego dowodem były zadawane pytania stanowiące przyczynek do dalszej dyskusji.

W wyjątkowym święcie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubelski, Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, zastępca dyrektora OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Anna Baluch, zastępca prezesa WFOŚiGW w Lublinie, Grzegorz Grzywaczewski, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji związanych z rolnictwem oraz wielu pracowników naukowych reprezentujących zaprzyjaźnione uczelnie wyższe z całej Polski. Dyrektora lubelskiej dyrekcji LP Marka Kamolę reprezentował dr inż. Mirosław Waniewski, zastępca ds. gospodarki leśnej, który od niedawna jest również członkiem akademickiej społeczności wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego.

W okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości nie brakowało ciepłych słów i gratulacji kierowanych pod adresem władz Wydziału. –To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. My leśnicy i rolnicy jesteśmy razem. To niezwykle ważne, że tworzymy wartość dodaną, która tu z tego wydziału i tego uniwersytetu promieniuje przede wszystkim na województwo lubelskie, a to bardzo istotne również z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Polski – mówił dyrektor Andrzej Konieczny.

Dziekan Wydziału Agrobionżynierii, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk złożył podziękowania na ręce dyrektora Marka Kamoli za duży wkład w rozwój kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz czynny udział w radach konsultacyjnych nad programem kształcenia jego studentów. Mimo, iż dyrektor RDLP w Lublinie nie mógł osobiście uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu przekazał list, który w jego imieniu odczytał zastępca Mirosław Waniewski.
Pragnę pogratulować Władzom Wydziału i kadrze naukowej dotychczasowych osiągnięć na niwie dydaktycznej. (…) W sposób szczególny wyrażam wdzięczność za kształcenie przyszłych leśników. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w toku nauki, otrzymują oni solidne podstawy do pracy w leśnictwie. Doświadczenie i wiedza wyniesione z murów Uniwersytetu Przyrodniczego przekładają się na ich profesjonalizm w wypełnianiu swoich zawodowych powinności. Życzę nam Wszystkim by doskonale wykształceni absolwenci Wydziału byli dumną częścią elity polskiej gospodarki i życia społecznego. Niech ten doniosły jubileusz będzie inspiracją do dalszych wartościowych działań i podejmowania nowych naukowych wyzwań – napisał dyrektor.