AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

LAS I HISTORIA. KURHANY W LEŚNICTWIE DUBICZE

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Sarnaki cz. 3

Czym są kurhany, zlokalizowane na terenie dzisiejszego Leśnictwa Dubicze? W jaki sposób gospodarują tu leśnicy? Kurhany, będące dziś w gestii zarówno Nadleśnictwa Sarnaki jak i lasów prywatnych, są  pozostałością historii, której poszukiwał m.in. M. Jańczuk. To pochówki średniowieczne, głównie ciałopalne, co świadczy o tym, iż na tym terenie obecne jeszcze były wpływy pogańskie. Obecne mimo tego, że Wielkie Księstwo Litewskie w większości było już schrystianizowane przez prawosławie, przyjęte przez Ruś Kijowską (988), a tylko czysto litewska część Księstwa była pogańska, zresztą do czasu ponownego chrztu (w obrządku łacińskim) Władysława Jagiełły i unii z Koroną.

Kurhany ciągle są w sferze zainteresowań badaczy, zaś dla lokalnej społeczności stanowią pamiątkę przeszłości. Jako obszar wpisany do rejestru zabytków powiatu łosickiego (kategoria: stanowisko archeologiczne), kurhany oraz grodzisko Walim są pod szczególną ochroną. Tam nie jest prowadzona typowa gospodarka leśna (pozyskanie drewna), a tylko zachowawcza, ukierunkowana na utrzymanie w dobrym stanie starodrzewu, ewentualnie działania, związane z bezpieczeństwem ludzi – teren jest bowiem popularnym miejscem spacerów i grzybobrania. Czym są kurhany w okolicy grodziska Walim i z jakimi historiami (także późniejszymi) się one wiążą? W audycji odpowiedź na te i wiele innych,  związanych z tym pytań.

Goście programu:

- Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki

- Krzysztof Stefanowicz, leśniczy Leśnictwa Dubicze

 

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-26-11-2021/