AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Krajobraz po nawałnicy

Wichury, które w miniony czwartek przeszły przez Lubelszczyznę nie ominęły leśnych ostępów RDLP w Lublinie. Leśnicy dokonali wstępnych szacunków strat oraz rozpoczęli uprzątanie powalonych i połamanych drzew.

Gwałtowne burze o charakterze lokalnym i towarzyszące im opady deszczu w połączeniu z porywistym wiatrem wyrządziły znaczące szkody w lasach lubelskiej dyrekcji. Najbardziej ucierpiały drzewostany Nadleśnictwa Kraśnik, gdzie straty wstępnie oszacowano na ok. 10 tys. m3 uszkodzonych drzew oraz lasy Nadleśnictwa Świdnik, gdzie odnotowano szkody sięgające 5 tys. m3.
W pierwszej kolejności zadbaliśmy o doprowadzenie do przejezdności głównych dróg dojazdowych, dzięki czemu pracownicy okolicznych zakładów usług leśnych będą mogli  rozpocząć uprzątanie powierzchni dotkniętych przez nawałnicę. W związku z zagrożeniami powstałymi w wyniku ekstremalnych warunków atmosferycznych wprowadziliśmy okresowe zakazy wstępu do lasu w leśnictwach Karczmiska, Kleniewo i Poniatowa, w oddziałach na obszarze których odnotowaliśmy największe szkody. W większości ucierpiały tam drzewostany sosnowe – relacjonuje zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik, Michał Kosikowski.

W Nadleśnictwie Świdnik nawałnica wyrządziła szkody powierzchniowe w Leśnictwie Radawiec. Podobnie jak w przypadku szkód w lasach kraśnickich, priorytetem było dla leśników zabezpieczenie głównych ciągów komunikacyjnych zablokowanych przez powalone drzewa, tak by można było przystąpić do kompleksowego porządkowania złomów, wywrotów, wiatrowałów i wiatrołomów. W oparciu o wstępne szacunki w uroczyskach Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna i Kierz trzeba będzie usunąć przeszło 5 tys. m3 uszkodzonego drewna.

Mimo tego, że gros wywróconych i połamanych drzew stanowiły sosny, pod naporem wiatru przewracały się także gatunki liściaste jak brzozy czy dęby. Szacunkowa masa drzew uszkodzonych przez huragan stanowi większość rocznego pozyskania w całym leśnictwie. Konieczność likwidacji skutków nawałnicy oraz usunięcia drzew zagrażających życiu i zdrowiu ludzi wiąże się z wprowadzeniem okresowego zakazu wstępu do lasu – informuje leśniczy Leśnictwa Radawiec, Jacek Pawlak.

Obszary leśne dotknięte żywiołem, na których będą trwały w najbliższym czasie prace porządkowe zostaną oznakowane tablicami ostrzegawczymi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wraz z uprzątaniem powierzchni pohuraganowych będą trwały prace mające na celu zagospodarowanie zalegającego na nich surowca.
Szkodniki wtórne są po okresie rójki, dlatego stanowią obecnie zdecydowanie mniejsze zagrożenie zasiedlenia uszkodzonych drzew niż w pierwszych miesiącach roku. Z drugiej strony wysoka wilgotność w połączeniu z upałami może sprzyjać rozwojowi grzybów powodujących deprecjację drewna, np. na skutek sinizny, czyli zmiany zabarwienia surowca – ocenia naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Lublinie, Dariusz Piasecki.

Już po zakończeniu prac związanych z porządkowaniem terenów leśnych spustoszonych przez wichurę, w te miejsca powróci las. Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik planują posadzić drzewa na obszarze prawie 15 hektarów, natomiast powierzchnia, na której zostaną wysadzone nowe drzewka w Nadleśnictwie Świdnik przekroczy 10 hektarów. 

Słowniczek pojęć:

*złom – stojące drzewo z odpadniętym, zwisającym lub opierającym się na ziemi złamanym wierzchołkiem
wywrot – drzewo wywalone wraz z systemem korzeniowym na skutek działania silnych wiatrów
wiatrował – drzewo powalone huraganowymi wiatrami z karpami częściowo wystającymi ponad powierzchnię gleby
wiatrołom – drzewo, które uległo złamaniu wskutek huraganowych wiatrów
(źródło: Encyklopedia Leśna)