AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Krajobraz po burzy

Trwa uprzątanie lasów po wichurach, które pod koniec lipca nawiedziły teren Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Gwałtowne burze o charakterze lokalnym i towarzyszące im wichury wyrządziły znaczące szkody w drzewostanach leśnictw Flisy oraz Momoty. Janowscy leśnicy oszacowali straty na ponad 7 tys. m3 powalonych i połamanych drzew.

Szkody powstałe na terenie Leśnictwa Flisy w znacznej części objęły swoim zasięgiem obszar rezerwatu ścisłego, dlatego obecnie nie są tam prowadzone żadne prace porządkowe. Sytuacja wygląda inaczej w lasach gospodarczych Leśnictwa Momoty, gdzie w pierwszej kolejności przystąpiono do zabezpieczenia głównych ciągów komunikacyjnych oraz linii energetycznych, na których zalegały powalone drzewa. Dopiero po odblokowaniu i udostępnieniu do ruchu dróg publicznych i przeciwpożarowych leśnicy, wraz z pracownikami zakładów usług leśnych, zajęli się kompleksowym uprzątaniem złomów, wywrotów, wiatrowałów i wiatrołomów*

Burza wyrządziła szkody głównie w starszych drzewostanach, a pod naporem wiatru wywracały się nie tylko sosny lecz także drzewa liściaste takie jak brzozy i olchy. Konieczność likwidacji skutków nawałnicy oraz usunięcia drzew zagrażających życiu i zdrowiu ludzi wiązała się z wprowadzeniem okresowego zakazu wstępu do lasu, który na terenie Leśnictwa Momoty obowiązuje do końca sierpnia.  
Nadleśnictwo Janów Lubelski nie było jedynym na terenie lubelskiej dyrekcji LP, którego lasy doświadczyły w ostatnim czasie skutków tego typu lokalnych zjawisk meteorologicznych, a utrzymujące się od kilku tygodni wysokie temperatury sprzyjają ich występowaniu. Nie należy bagatelizować informacji o prognozowanych nawałnicach, ponieważ bardzo często mogą one stanowić poważne zagrożenie zarówno dla przyrody, jak i dla zdrowia i życia osób przebywających w ich pobliżu – tłumaczy Marek Kamola, dyrektor RDLP w Lublinie.

Wyjaśniamy pojęcia:

*złom – stojące drzewo z odpadniętym, zwisającym lub opierającym się na ziemi złamanym wierzchołkiem

wywrot – drzewo wywalone wraz z systemem korzeniowym na skutek działania silnych wiatrów

wiatrował – drzewo powalone huraganowymi wiatrami z karpami częściowo wystającymi ponad powierzchnię gleby

wiatrołom – drzewo, które uległo złamaniu wskutek huraganowych wiatrów

(źródło: Encyklopedia Leśna)