AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Konferencja z udziałem lubelskich leśników

„Kościół wobec rolnictwa ekologicznego” – pod takim hasłem Fundacja "Gaudium et spes" zorganizowała w Biłgoraju konferencję pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska.

Mottem przewodnim spotkania, które odbyło się w auli biłgorajskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II, były słowa Papieża Polaka wygłoszone w 1999 roku podczas pielgrzymki do Zamościa – „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”. Stały się one inspiracją dla organizatorów wydarzenia, którzy chcieli zaprezentować szerszemu gronu odbiorców tematykę ekologii w rolnictwie i odwołać się do podstaw nauczania kościoła katolickiego w tej materii.

Konferencja zgromadziła prelegentów z całej Polski, przedstawicieli władz samorządowych, rolników, pracowników i uczniów szkół branży rolniczej i leśnej. Na wstępie słowo do organizatorów i uczestników wydarzenia skierował za pośrednictwem nagrania wideo Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

W dyskusji o współczesnej roli rolnictwa ekologicznego nie mogło zabraknąć kwestii związanych z leśnictwem, stąd obecność w gronie referentów Piotra Mroza, zastępcy dyrektora RDLP w Lublinie ds. ekonomicznych oraz udział w sympozjum lubelskich leśników, wśród których byli m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Mariusz Szwed oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki.
–Mozaika pól i lasów, jaką możemy zaobserwować na terenie naszej dyrekcji, stanowi potwierdzenie tezy, że leśnictwo ma wpływ na gospodarstwa ekologiczne. Powiązanie rolnictwa ekologicznego z lasami jest również takie, że na tych terenach, gdzie mamy lasy i pola, leśnictwo umożliwia dywersyfikację przychodów gospodarstw – rolnicy bardzo często pracują w lasach korzystając przy tym z pożytków leśnych. To pokazuje, że związki pomiędzy rolnictwem ekologicznym, a leśnictwem, które z natury jest ekologiczne, się zazębiają – mówił dyrektor Piotr Mróz, który wygłosił referat pod hasłem „Gospodarka leśna i jej wpływ na rolnictwo ekologiczne i ochronę środowiska”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na znaczenie lasów dla przyrody i społeczeństwa, punkty styku leśnictwa z rolnictwem i rolnictwem ekologicznym czy też wpływ leśnictwa na rozwój terenów niezurbanizowanych.

Więcej informacji o wydarzeniu w relacji TVP3 Lublin.