AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Konferencja „Pamięci Adama Kozłowieckiego seniora”

Dokładnie 80 lat temu, 28 czerwca 1939 roku, w Hucie Komorowskiej odbył się ostatni przed wybuchem II wojny światowej zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Ta okrągła rocznica była doskonałą okazją do przypomnienia postaci znakomitego wizjonera leśnictwa, Adama Kozłowieckiego seniora, współorganizatora wspomnianego zjazdu PTL. Adam  Kozłowiecki (1874–1949), właściciel majątku  leśnego Huta  Komorowska  w powiecie Kolbuszowskim, z zawodu był prawnikiem, ale z zamiłowania leśnikiem. Był członkiem Polskiego  Towarzystwa  Leśnego.  Publikował  artykuły  w  „Sylwanie”, jest również autorem interesującego eseju „Gawędy leśne”. W książce wydanej we Lwowie w 1933 roku, zawarł wiele cennych spostrzeżeń dotyczących gospodarki leśnej.

Konferencja pod tytułem „Pamięci Adama Kozłowieckiego seniora” zorganizowana została przez Oddział PTL w Krośnie, krośnieńską Dyrekcję LP oraz Fundację „Serce bez Granic”. W Konferencji wziął udział m.in. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dr inż. Marek Kamola. Wśród przedstawicieli RDLP w Lublinie na uroczystościach obecni byli także: Justyna Długosiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba, Waldemar Czajka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, przewodniczący Oddziału PTL w Lublinie oraz Kazimierz Kopeć – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele w Majdanie Królewskim, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego. Sesja naukowa odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie z udziałem leśników, samorządowców i regionalistów. W wystąpieniach, poza przypomnieniem historii Polskiego Towarzystwa Leśnego, wiele miejsca poświęcono rodzinie Kozłowieckich, która miała szczególne znaczenie w historii Polski jako zasłużona w wielu dziedzinach. Przypomniano postać nie tylko Adama Kozłowieckiego seniora, ale także jego syna, powszechnie szanowanego kardynała Adama Kozłowieckiego juniora (1911–2007), jezuitę więzionego w Krakowie, w Wiśniczu oraz w obozach w Oświęcimiu i Dachau, po zakończeniu wojny misjonarza w Afryce, późniejszego biskupa Lusaki i arcybiskupa, a od 1998 roku – kardynała. Dyrektor Kamola w swoim wystąpieniu, dziękując inicjatorom za zorganizowanie wydarzenia, podkreślił istotną rolę takich spotkań w pielęgnowaniu historii oraz czerpaniu wzorców z wybitnych postaci związanych z leśnictwem. W przemówieniu nawiązał również do postaci patrona leśników Jana Gwalberta, którego relikwie znajdują się w kościele pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w pobliskiej miejscowości Stany.

Po zakończeniu sesji naukowej, na budynku Muzeum Kardynała Kozłowieckiego, mającego swoją siedzibę w Hucie Komorowskiej, odsłonięto tablicę z wizerunkiem Kozłowieckiego, seniora. W dawnym parku Kozłowieckich posadzono także dąb - potomka słynnego „Bartka” z Zagnańska.