AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Już wkrótce oko w oko z żubrem na Lubelszczyźnie

O przygotowaniach do planowanego na pierwszą połowę 2021 r. wsiedlenia stada żubrów do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie” opowiadali przed radiowym mikrofonem i telewizyjną kamerą przedstawiciele Nadleśnictwa Janów Lubelski.

W tym roku Nadleśnictwo Janów Lubelski włączyło się w realizację projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Nadrzędnym celem projektu jest zadbanie o dobrostan populacji żubra m.in. poprzez:

  • bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt,
  • utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku.

Jednym z zadań realizowanych będzie również poprawa kondycji populacji żubra w perspektywie długookresowej we wschodniej Polsce poprzez wprowadzanie osobników na nowe tereny.

Ważnym elementem projektu jest zmniejszenie presji na przebywające w lasach żubry poprzez właściwe pokierowanie ruchem turystycznym. Będzie ono polegać m.in. na remoncie infrastruktury turystycznej, budowie nowych zagród edukacyjnych, ścieżek edukacyjnych w tym jednej z wieżą obserwacyjną. W ten sposób turyści będą mogli zobaczyć i sfotografować zwierzęta, a także wzbogacić swoją wiedzę na temat żubrów - jego biologii, historii i konieczności ochrony (tablice informacyjne i edukacyjne). Jednocześnie ciekawe ścieżki edukacyjne przyciągające odwiedzających zmniejszą chęć poszukiwania ostoi żubrów na własną rękę.

Jak będą wyglądały działania Nadleśnictwa Janów Lubelski?

Głównym działaniem będzie wsiedlenie na tereny Nadleśnictwa Janów Lubelski stada żubrów liczącego ok. 8-10 osobników w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa gatunku w kraju. Docelowa liczebność stada w Lasach Janowskich jest zakładana na 30–40 zwierząt. Początkowo żubry zostaną wsiedlone do zagrody adaptacyjnej o powierzchni ok. 1 ha, gdzie będą przebywały jedynie w okresie aklimatyzacji. Po kilkunastu tygodniach  zostaną wypuszczone na wolność, gdzie przez dużą część roku same będą się zaopatrywały w pokarm.

Czekając na stado Nadleśnictwo zrealizuje szereg działań m.in. odtworzy ponad 32 ha śródleśnych polan, łąk i pastwisk, zajmie się wykaszaniem łąk na powierzchni ponad  20 ha.

Mamy nadzieję, że żubry znajdą swoje miejsce w tutejszych ostępach i zadomowią się zarówno w środowisku, jak i w naszej kulturze – podkreśla Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk. 

 

O projekcie „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce” oraz roli Nadleśnictwa Janów Lubelski w tym projekcie, można usłyszeć w mediach:

 

Więcej informacji o żubrach znajdziecie w najnowszym dodatku Ech Leśnych „Lasy dla żubra”.