AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Jak walczyć z kornikiem ostrozębnym

Doświadczenia w walce z gradacją kornika ostrozębnego były głównym przedmiotem zainteresowania leśników z RDLP w Toruniu, którzy gościli na terenie lubelskiej dyrekcji LP.

Kornik ostrozębny sieje spustoszenie w lasach RDLP w Lublinie od 2015 roku. W ciągu trzech lat gradacja objęła swoim zasięgiem obszar całej dyrekcji, przez co lubelscy leśnicy, jako pierwsi w Polsce, byli zmuszeni do walki z tym groźnym szkodnikiem na tak szeroką skalę. W podobnym czasie z masowym występowaniem tego gatunku borykali się również leśnicy z dyrekcji radomskiej. Niestety, gradacja znacząco przybrała na sile, postępując w kierunku sąsiednich dyrekcji oraz obejmując swoim zasięgiem zupełnie nowe obszary.

Jednym z nich jest teren RDLP w Toruniu, gdzie zauważono pierwsze symptomy zasiedlania drzew przez kornika ostrozębnego. W celu zapoznania się ze specyfiką zwalczania szkodnika delegacja toruńskich leśników, na czele z Ireneuszem Jałozą, zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej, odwiedziła lasy Lubelszczyzny.

W trakcie pobytu na terenie Nadleśnictwa Lubartów, nasi goście mogli zobaczyć jak w warunkach postępującej gradacji kornika prowadzona jest gospodarka leśna, zapoznać się ze sposobem działań podejmowanych w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu oraz rozwiązaniami stosowanymi w walce z tym szkodnikiem.

Podczas wizyty w biurze RDLP w Lublinie toruńskich leśników przywitali dyrektor Marek Kamola wraz z Mirosławem Waniewskim, zastępcą ds. gospodarki leśnej. Poza pracownikami Wydziału Ochrony Lasu, w spotkaniu uczestniczył również Andrzej Marzęda, kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, który w szczegółach opowiedział o obserwacji procesu rozwoju kornika ostrozębnego i poznawaniu biologii tego gatunku.

Dyrektor Marek Kamola ma nadzieję, że wskazówki przekazane leśnikom z RDLP w Toruniu pomogą im w skutecznej ochronie drzewostanów przed gradacją szkodnika.
Analizując intensywność procesu zasiedlania drzew przez kornika w ostatnich latach możemy stwierdzić, że nie jest to już problem o zasięgu regionalnym, ale ogólnokrajowym, czego najlepszym dowodem jest pojawienie się gatunku m.in. w lasach dyrekcji toruńskiej. Cieszę się, że doświadczenia naszych leśników z ostatnich lat i sprawdzone rozwiązania, które stosują w tym zakresie będą mogły zostać wykorzystane także w innych częściach naszego kraju – podsumowuje.

Wymianę doświadczeń pomiędzy leśnikami z różnych stron Polski należy ocenić jako niezwykle owocną. Nasi goście podziękowali za mnóstwo wskazówek, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, które będą mogli wcielić w życie w walce z tym niepozornym chrabąszczem na swoim terenie.