AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Informacja o wolnych miejscach odbywania stażu na terenie innych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

W nawiązaniu do zakończonego naboru na staż na terenie lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych oraz w związku z dużą liczbą kandydatów zainteresowanych podjęciem przedmiotowego stażu w Lasach Państwowych, RDLP w Lublinie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na staż do nadleśnictw z terenu:

  • RDLP w Białymstoku – możliwość przyjęcia 5 kandydatów,
  • RDLP w Krakowie – kilka wolnych miejsc (nie wskazano konkretnej liczby),
  • RDLP w Olsztynie – możliwość przyjęcia jednego kandydata.

Zainteresowane osoby mogą złożyć podanie o przyjęcie na staż do ww. regionalnych dyrekcji LP. Dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek.