AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Golgota leśników polskich

Na terenie Nadleśnictwa Celestynów oddano hołd leśnikom polskim oraz członkom ich rodzin, zamordowanych na Wschodzie podczas II wojny światowej oraz w czasie represji powojennych.

„To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i w pamięci:
I tak pochodem idą cienie... cienie..."
                   „Pięciu poległych" Or-Ot (Artur Oppman)
 

Tegoroczna uroczystość, odbywająca się dwa dni po 77 rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę, zgromadziła wielu gości, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Podczas mszy świętej, którą tradycyjnie otworzono uroczystości, kapelan leśników mazowieckich – ks. Wiktor Ojrzyński – podkreślił gotowość leśników do służby w imię wolności.  – Służba to oddanie siebie, nieliczenie trudów i wysiłków, bycie do dyspozycji  – zaznaczył. Taką właśnie postawę przyjęli leśnicy, którzy w 1939 roku stanęli w szeregach by bronić wolności Ojczyzny.

– Pamięć jest tym dla społeczeństwa, czym korzeń dla drzewa. Bez zakorzenienia przeszłości nie możemy zbudować niczego trwałego. Leśnicy dobrze o tym wiedzą, a ich etos zawodowy obejmuje pamięć o losach poprzedników – między innymi takimi słowami obecni przypomnieli, że leśnicy zawsze byli gotowi do walki o niepodległość naszego kraju.

Pod pomnikiem „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948" złożono wieńce w hołdzie tych, którzy polegli dla Polski.

Anna Sternik, rzecznik RDLP w Lublinie