AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Egzaminowali kandydatów do Straży Leśnej

Już po raz drugi w tym roku zostały przeprowadzone testy sprawnościowe dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej z terenu RDLP w Lublinie.

Tradycją stało się, że sprawdzian umiejętności potwierdzający odpowiednie predyspozycje do pracy na stanowisku strażnika leśnego w nadleśnictwach lubelskiej dyrekcji odbywa się w Biłgoraju. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa trzyosobowa komisja, na czele z regionalnym Inspektorem Straży Leśnej Markiem Dziaduszyńskim.

Szczegółowe zasady szkolenia strażników leśnych zostały uregulowane Zarządzeniem nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 listopada 2019 roku. Zgodnie z jego zapisami, zanim kandydaci do pracy w Straży Leśnej przystąpią do kursu podstawowego, który kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w szczegółowym programie, muszą przebrnąć przez testy sprawności fizycznej weryfikujące takie parametry jak: siła eksplozywna, zwinność i koordynacja ruchowa, wytrzymałość oraz siła mięśni.

W praktyce każdy z pracowników przystępujący do egzaminu musi oddać jak najdalszy rzut piłką lekarską o wadze 3 kilogramów, przebiec w jak najlepszym czasie dystans 600 metrów, wykonać jak najwięcej „pompek” oraz zmierzyć się z biegiem ze zmianą kierunku po tzw. „kopercie”. Wszystkie uzyskane wyniki podlegają ocenie komisji przyznawanej w szkolnej skali od 1 do 6, w zależności od kategorii wiekowej poszczególnych uczestników testu.  

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są to proste, wszystkim dobrze znane formy weryfikacji sprawności fizycznej. Wyżej wymienione ćwiczenia wykonywane kolejno po sobie pozwalają jednak na dokładne i rzetelne sprawdzenie umiejętności poszczególnych kandydatów do pracy na stanowisku strażnika leśnego, stanowiąc miarodajny wskaźnik oceny każdego z nich – informuje Marek Dziaduszyński. Jak pokazały ostatnie lata, Straż Leśna jako formacja staje przed coraz poważniejszymi wyzwaniami i zarówno na barkach obecnych, jak i przyszłych strażników spoczywał będzie obowiązek sprostania tej wymagającej służbie. –Dlatego też każdy pracownik, który się jej podejmuje powinien odznaczać się nie tylko dobrym przygotowaniem merytorycznym, m.in. z zakresu gospodarki leśnej czy znajomości obowiązującego prawa, lecz także sprawnością fizyczną na odpowiednim poziomie – kończy.