AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dzień chwały polskiego oręża

W Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. Uczestniczyła w nich delegacja pracowników RDLP w Lublinie na czele z dyrektorem Markiem Kamolą.

W głównej części uroczystości, którą zorganizowano na Placu Zamkowym, wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i podmiotów z nimi współpracujących, kombatanci oraz mieszkańcy Lublina i okolic.
Nie jest to tylko święto żołnierzy, ale także wszystkich Polaków – święto narodu mogącego żyć w bezpiecznych granicach, posiadającego silną pozycję międzynarodową oraz będącego od dwudziestu lat członkiem NATO – zaznaczył dowódca Garnizonu Lublin, ppłk Mariusz Brodalka.

Istotnym punktem obchodów było odczytanie decyzji i rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Obecne delegacje, w tym reprezentanci lubelskiej dyrekcji LP, złożyły kwiaty przy pomniku żołnierzy AK-WIN ze zgrupowania majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz przy pamiątkowych tablicach usytuowanych przy wejściu na Zamek Lubelski. O istocie i szczególnym wymiarze tego święta wspomniał w swoim wystąpieniu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.  
Nie ma lepszego dnia niż 15 sierpnia na oddawanie honorów, należnej czci, składanie podziękowań żołnierzom państwa polskiego. (…) Święto Wojska Polskiego i rocznica Cudu nad Wisłą wszystkich nas jednoczy wokół tej samej wartości jaką jest niepodległa ojczyzna. To właśnie zawdzięczamy polskim żołnierzom, którzy 99 lat temu uratowali dla nas niepodległość, to zawdzięczamy Matce Bożej i wojsku polskiemu – mówił.

15 sierpnia to szczególny dzień, nie tylko dla każdego polskiego żołnierza, lecz także dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Święto Wojska Polskiego obchodzimy rokrocznie na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. To wydarzenie przeszło do historii jako „Cud nad Wisłą”. Dzięki heroicznej postawie polskich żołnierzy dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego udało się ocalić naszą ojczyznę i kraje zachodniej Europy przed rosnącą w siłę nawałą bolszewizmu.

Pracownicy lubelskiej dyrekcji LP ochoczo angażują się we wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze patriotycznym i historycznym, biorąc w nich czynny udział oraz nierzadko włączając się w organizację tego typu inicjatyw.
Oddawanie czci pokoleniom rodaków walczącym o wolność naszej ojczyzny winno być obowiązkiem każdego Polaka, ponieważ jesteśmy depozytariuszami spuścizny jaką pozostawili nam nasi przodkowie. My leśnicy staramy się wypełniać ten patriotyczny obowiązek. W ten sposób wyrażamy hołd wszystkim przedstawicielom leśnej profesji zaangażowanym w walkę o odzyskanie i utrwalanie niepodległości Polski na przestrzeni dziejów – twierdzi Marek Kamola, dyrektor RDLP w Lublinie.