AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Działania lubelskich leśników na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa ASF

Utrzymująca się niekorzystana sytuacja epizootoczna w zakresie występowania i rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego przyczyniła się do zorganizowania przez RDLP w Lublinie kolejnej edycji planowanego szkolenia w zakresie zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) połączonego z doskonaleniem umiejętności strzeleckich leśników.

Głównym celem szkolenia było podniesienie efektywności zwalczania choroby, która w dużej mierze zależna jest od zmniejszenia populacji dzików i przestrzegania zasad bioasekuracji, a także świadomości osób uczestniczących w działaniach na rzecz ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Gospodarzem tegorocznego szkolenia było Nadleśnictwo Puławy przy współpracy z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Lubinie i Tarnobrzegu a także Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie.

Od momentu stwierdzenia w 2016 r. pierwszych przypadków wirusa ASF w granicach administracyjnych RDLP w Lublinie, leśnicy podejmują szereg działań mających na celu wyeliminowanie wirusa ze środowiska. Jednym z nich jest prowadzenie stałego monitoringu lasów w celu odnajdywania padłych zwierząt oraz bezpieczne unieszkodliwianie zwłok dzików przez służbę leśną. Od 2018 r. leśnicy odnaleźli i uprzątnęli 673 padłe dziki z terenów położonych w granicach RDLP w Lublinie. Ponadto, wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Pożarną oraz myśliwymi, pracownicy nadleśnictw uczestniczą w comiesięcznych akcjach przeszukiwania terenów województwa lubelskiego organizowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Kolejnym działaniem, w które pośrednio angażują się leśnicy, jest redukcja liczebności populacji dzików poprzez intensyfikację polowań oraz realizację odstrzału sanitarnego.

Szkolenie rozpoczęto słowami powitania skierowanymi do uczestników przez dr. inż. Andrzeja Tyrawskiego – Kierownika Zespołu ds. Gospodarki Łowieckiej w RDLP w imieniu dr. inż. Marka Kamoli – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Jako pierwsza zabrała głos Katarzyna Szczubiał – przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie, która udzieliła instruktarzu w zakresie zasad bioasekuracji w sytuacji odnalezienia dzika padłego na skutek zarażenia wirusem oraz przekazała obowiązujące wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej w dotyczące zwalczania choroby. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z aktualną sytuacja epizootyczną w województwie lubelskim oraz dalszymi planowanymi działaniami mającymi na celu zwalczanie choroby.

Część praktyczna poświęcona była doskonaleniu umiejętności strzeleckich. W trakcie zmagań, w których uczestniczyło 80 osób – pracowników nadleśnictw w tym OHZ-LP oraz biura RDLP w Lublinie wyłoniono najlepsze nadleśnictwa w kategorii drużynowej oraz najlepszych strzelców rywalizujących indywidualnie, w klasie mistrzowskiej i powszechnej.

W rywalizacji zespołów bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja z Nadleśnictwa Nowa Dęba. Drugie miejsce zajęli pracownicy Nadleśnictwa Rudnik, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa Sobibór.

W klasyfikacji mistrzowskiej zwyciężył Krzysztof Szczęch - Leśniczy z Nadleśnictwa Nowa Dęba, drugi był Henryk Górski - Leśniczy z Nadleśnictwa Rozwadów, a trzecie miejsce zajął Stanisław Dudek - Leśniczy z Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Pierwsze miejsce w klasie powszechnej przypadło w udziale Dariuszowi Filipczakowi – Nadleśniczemu z Nadleśnictwa Sobibór. Tuż za nim uplasował się Sylwester Boho – Strażnik Leśny z Nadleśnictwa Rudnik, a trzeci w tej kategorii był Hubert Fabisiak, Podleśniczy z Nadleśnictwa Chotyłów.

Rywalizację nadleśniczych wygrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór, Dariusz Filipczak, drugi był Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec, Leszek Michalec, a trzecie miejsce zajął Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze Paweł Zawiślak.

W trakcie organizacji szkolenia zachowano tradycje cechujące leśników i myśliwych podczas pobytu na strzelnicach myśliwskich.

Na zakończenie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dr inż. Marek Kamola podsumował wyniki szkolenia oraz wręczył pamiątkowe puchary oraz dyplomy dla najlepszych uczestników.

Ponadto zdobywcy pierwszych i drugich miejsc w klasyfikacji mistrzowskiej i powszechnej otrzymali jako nagrodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, upoważnienie do polowania indywidualnego w sezonie roku łowieckiego 2019/2020 na jelenie byki w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, a trzecich miejsc w w/w klasyfikacji upoważnienia do polowania na  sarny rogacze w tych ośrodkach.

Jednocześnie Dyrektor RDLP podkreślił celowość organizowania tego typu szkoleń w aspekcie walki z ASF, integracji leśników i poprawy sprawności strzeleckiej.