AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Działają z myślą o pszczołach

Nadleśnictwo Rudnik jest jedną z wielu jednostek lubelskiej dyrekcji, które podejmują działania na rzecz pszczół. Każdego roku w rudnickich lasach są ustawiane nowe pasieki, umożliwiające tym pożytecznym owadom powrót do naturalnych miejsc swojego bytowania.

Na mocy Ustawy o lasach, nieodpłatne lokalizowanie pasiek na terenie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą lasu (nadleśniczym), co dokładnie reguluje stosowna umowa użyczenia powierzchni leśnej.
Rudnickie lasy cieszą się zainteresowaniem lokalnych miłośników pszczelarstwa. Tylko w tym roku nadleśniczy wydał trzy zgody na ustawienie pasiek na terenie naszego nadleśnictwa. Na ich podstawie, zainteresowane osoby mogą poruszać się prywatnymi samochodami po drogach leśnych w celu przewozu uli i okresowego przeglądu pasiek, oczywiście wyłącznie w określonym terminie i wyznaczonym miejscu. Lokalizacja pasiek, które liczą zazwyczaj ok. kilkunastu pni pasiecznych, jest za każdym razem konsultowana z miejscowymi leśniczymi, ale najczęściej są one ustawiane na terenach leśnych, w pobliżu naturalnego źródła pożytków z kwitnących drzew, krzewów i roślin zielnych lub przewożone są w miejsca występowania większych skupisk miododajnych roślin lub np. spadzi (np. drzewostany jodłowe), która w sprzyjających warunkach daje możliwości uzyskania wyjątkowo cennego miodu – informuje Tomasz Maślach, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik, dodając, że lokalni pszczelarze dbają też o powiększanie populacji, do czego służą im tzw. rojnice, czyli specjalne skrzynki wywieszane na drzewach w celu pozyskania do swoich pasiek pszczelich rojów.

W innych nadleśnictwach RDLP w Lublinie także nie brakuje prawdziwych pasjonatów korzystających z możliwości ustawiania pasiek na gruntach LP. Dzięki tej owocnej współpracy z lubelskimi leśnikami, w naszych lasach znajdują się dziesiątki takich miejsc, które stwarzają pszczołom jak najlepsze warunki do rozwoju. To nie jedyna forma działań ukierunkowana na czynną ochronę tego cennego gatunku. Nadleśnictwo Radzyń Podlaski uczestniczy w, realizowanym przez Lasy Państwowe, projekcie „Pszczoły wracają do lasu”.

Z kolei w 2016 roku Nadleśnictwo Janów Lubelski podjęło próbę reaktywacji tradycyjnego bartnictwa, poprzez zawieszenie na drzewach dziesięciu drewnianych kłód bartnych.
Umieściliśmy kłody w miejscu obfitego występowania roślin miododajnych, tak by stanowiły one źródło pokarmu dla pszczół. W tym przypadku, naszym głównym celem nie było pozyskanie miodu. Chcieliśmy, aby nasze lasy stały się domem dla jak największej liczby dzikich pszczół, by te pożyteczne owady wzbogacały faunę terenów leśnych jednocześnie poprawiając ich odporność na zagrożenia biologiczne. W ciągu roku zasiedlone są średnio trzy-cztery kłody bartne, co można uznać za dobry wynik. Nie możemy zapominać też o edukacyjnym wymiarze tego projektu. Udało nam się wzbudzić zainteresowanie społeczeństwa i wprowadzić do naszego programu edukacyjnego temat roli pszczół w ekosystemach leśnych. Dzięki temu wiele osób dowiedziało się jak istotną rolę pełni ten gatunek i co może zrobić każdy z nas by przyczynić się do jego ochrony – wyjaśnia Ewa Flis-Martyniuk, starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Janów Lubelski.

Od kilku lat tradycyjne bartnictwo z powodzeniem starają się również przywracać pracownicy Nadleśnictwa Parczew.

Nie można zapominać o wielu innych inicjatywach, które nadleśnictwa RDLP w Lublinie podejmują z myślą o pszczołach. Stale wzbogacane są leśne siedliska co wpływa na zwiększenie ich bioróżnorodności. W tym celu w naszych lasach przybywa gatunków miododajnych, a lubelscy leśnicy nie zapominają o systematycznym polepszeniu warunków bytowania dla tych niezbędnych dla naszego środowiska owadów. Stąd wywieszanie kłód bartnych czy umieszczanie na terenach leśnych ulików, które dają możliwość schronienia i budowy gniazd nie tylko pszczołom, lecz także innym pożytecznym dla środowiska gatunkom takim jak trzmiele, osy czy muchówki. Wiele dobrego w tym zakresie robią leśnicy będący jednocześnie amatorami pszczelarstwa, poprzez tworzenie bartnych pasiek czy dzikich zakątków oraz sadzenie roślin miododajnych i utrzymywanie łąk kwietnych.  

RDLP w Lublinie zaangażowała się również w szeroko zakrojoną kampanię edukacyjno-informacyjną „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” zaininicjowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, znajdując się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie prowadzenia na Lubelszczyźnie wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. O szczegółach tego programu pisaliśmy na naszej stronie internetowej.