AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

DYREKTOR RDLP Z MEDALEM KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

W minioną sobotę Katolicki Uniwersytet Lubelski gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Podczas wydarzenia wręczono nagrody i medale Prymasa Tysiąclecia. Wśród uhonorowanych znalazł się dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola.

Kardynał Stefan Wyszyński był absolwentem Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Od kilku lat w murach uczelni odbywają się cykliczne konferencje poświęcone postaci tego wielkiego Polaka.

Tegoroczne spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło wiele zacnych osobistości na czele z hierarchami kościoła katolickiego oraz przedstawicielami świata nauki. Wśród zaproszonych gości byli również m.in. europoseł Beata Kempa, poseł na Sejm RP prof. dr hab. Przemysław Czarnek, czy też dyrektor generalny Lasów Państwowych, dr inż. Andrzej Konieczny.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w Kościele Akademickim KUL, której przewodniczył i homilię wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Głównym punktem konferencji zorganizowanej w Collegium Jana Pawła II było wręczenie odznaczeń przyznawanych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Nagrodę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz zawodowe mające na celu szerzenie wartości katolickich zgodnie z zasadą „Deo et Patriae” (z łac. Bogu i Ojczyźnie) otrzymali metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Waldemar Cisło oraz były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Ludwig Müller, który odbierze wyróżnienie osobiście wiosną tego roku.

Poza przyznaniem nagród tego dnia wręczono również medale – Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel Praw Bożych”. Uhonorowani otrzymali je za znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz całokształt działalności na niwie współpracy z uczelnią. Jednym z wyróżnionych został dyrektor Marek Kamola, dla którego było to miłe zaskoczenie i zarazem ogromny zaszczyt.

Kieruję serdeczne podziękowania na ręce przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, ks. prof. Mirosława Sitarza za to, że znalazłem się w zaszczytnym gronie uhonorowanych wyróżnieniem tak wielkiego Polaka. Kardynał Wyszyński był nie tylko wybitnym kapłanem kościoła katolickiego, lecz także ojcem naszego narodu prowadzącym go przez trudne czasy. Otrzymany medal to zasługa ciężkiej pracy wszystkich lubelskich leśników, za którą należą się im słowa uznania. Cieszę się, że od wielu lat prowadzimy owocną współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy ją umacniać i rozwijać – podsumował.  


W trakcie sobotniej konferencji wygłoszono także wiele referatów i wystąpień związanych z nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dziedzictwa jakie pozostawił kolejnym pokoleniom. Przedsięwzięcie wpisało się w program licznych uroczystości poprzedzających beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, który zostanie wyniesiony na ołtarze 7 czerwca br.