AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dyrektor RDLP w Lublinie w Radzie Naukowej RPN

27 września w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Jednym z punktów programu posiedzenia było wręczenie nominacji nowo powołanym członkom Rady Naukowej RPN. Minister Środowiska, prof. dr hab. Jan Szyszko desygnował do tego grona dyrektora RDLP w Lublinie, Jerzego Sądla, któremu powołanie wręczyli przewodniczący Rady Naukowej RPN, prof. dr hab. Roman Reszel i dyrektor RPN, Andrzej Tittenbrun. Władze Roztoczańskiego Parku Narodowego powitały nowego członka Rady Naukowej, wyrażając nadzieję na owocną współpracę i wspólną działalność na rzecz ochrony przyrody.

Uczestnicy posiedzenia omówili sprawy bieżące, zaopiniowali projekt zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego na 2017 rok i przeanalizowali informacje o działalności Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze w Białym Słupie.

Rada Naukowa parków narodowych jest jednym z organów opiniodawczo-doradczych, działającym bezpośrednio przy dyrektorze parku narodowego. Jej kadencja trwa 5 lat, a do najważniejszych zadań należy m.in. ocena stanu zasobów przyrody, opiniowanie projektu ochrony oraz programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody.

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie