AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dyrektor Generalny LP wraz z lubelskimi leśnikami przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia

7 czerwca odbyła się Regionalna Narada Lubelskich Leśników połączona z VIII Pielgrzymką Leśników i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Damian Dybała – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Kodniu wraz z dziekanem duszpasterzy leśników – ks. Wiktorem Ojrzyńskim, duszpasterzem leśników w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – ks. Zygmuntem Jagiełło oraz kapelanem leśników lubelskich – ks. Ryszardem Podporą.

Głównym gościem uroczystości był Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, który przybył by razem z lubelskimi leśnikami pokłonić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej. Dopisali też inni goście, w tym Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Janusz Bodziacki oraz p.o. Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk. Dyrektora RDLP w Lublinie reprezentowali obaj zastępcy. Wśród gości byli też obecni przedstawiciele służb mundurowych oraz brać leśna wraz z rodzinami.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przypomniał leśnikom, jak ważne jest przywiązanie i szacunek do rodziny czy pracy. –Chciałbym nawiązać do tego, co dzisiaj usłyszeliśmy podczas mszy świętej w jednym z czytań: „Gdy byłeś młodszy opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz wyciągniesz ręce swoje a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz”. Pamiętajmy o tym, żeby poprzez nasze życie, naszą pracę zasłużyli na taki szacunek, że gdy będziemy już starzy to ten inny nas opasze, poprowadzi czy odwiedzi – zaznaczył. W swoim przemówieniu odniósł się również do doniosłego jubileuszu 95-lecia istnienia, który w tym roku obchodzą Lasy Państwowe. –28 czerwca 1924 roku Rada Ministrów pod przewodnictwem Premiera Grabskiego podjęła uchwałę, która powołała Lasy Państwowe. Od 95 lat z dumą nosimy mundury, jesteśmy dumni ze pracujemy w polskich lasach. W tym czasie przybyło w naszym kraju ponad 2,5 mln ha lasu, a na to wszystko zapracowali leśnicy. To dzięki nim nasze lasy rozwijają się. Dzisiaj apeluję do Was wszystkich. Jeśli sami nie weźmiemy naszego losu w swoje ręce; jeśli nie będziemy występować tam, gdzie trzeba – z odpowiednim głosem, to nikt nam nie pomoże. Pamiętajcie w nas jest siła. Polskie Lasy Państwowe są ogromnym zasobem, który ma trwać – podkreślił dyrektor Konieczny.

Podsumowując wskazał, że dzięki współpracy Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska, model leśnika i leśnictwa jest na arenie międzynarodowej uznawany za wzór. –Dziś na poziomie ONZ jesteśmy pokazywani jako doskonały wzorzec dla prowadzenia modelu zrównoważonego rozwoju, bo użytkujemy coraz więcej, lasów mamy coraz więcej i potrafiliśmy zachować wszystkie zasoby.

W imieniu wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, wystąpiła Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, podkreślając wysoką ocenę pracy leśników w służbie ojczystej przyrody i gospodarki.

List do pracowników z terenu lubelskiej dyrekcji LP przybyłych przed cudowny wizerunek Królowej Podlasia skierował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Podkreślił w nim istotną rolę leśników w trosce o polskie lasy: -Lubelszczyzna to region, który przyciąga rzesze turystów, zachwyca wielbicieli historii i architektury, ale przede wszystkim jest azylem dla miłośników nieskażonej przyrody. W tym kontekście gorąco dziękuję właśnie Wam, leśnikom, że troszczycie się o tę część naszego narodowego dziedzictwa, które stanowią lasy. Służba podejmowana przez Was każdego dnia jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko naturalne, a w konsekwencji i za człowieka.

Organizatorami Regionalnej Narady Lubelskich Leśników połączonej z VIII Pielgrzymką Leśników i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie wraz z Nadleśnictwem Chotyłów.