AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dobra współpraca Lasów Państwowych z wojskiem

21 września Prezydent RP nadał sztandar Wielonarodowej Brygadzie LITPOLUKRBRIG

Piątkowe uroczystości na Placu Litewskim w Lublinie były ważnym momentem na kartach historii Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG. Lubelski Batalion Dowodzenia (część polska) im. Romualda Traugutta otrzymał sztandar, który jest symbolem gotowości do podjęcia działań wojennych, co podkreślał w swoich wypowiedziach gen. bryg. Jarosław Karczewski – przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: To znak symbiozy między żołnierzami, tradycjami wojskowymi i deklaracją poświęcenia życia i zdrowia dla ojczyzny. Obrona sztandaru jest szczególnym, chyba najistotniejszym zadaniem w działaniach wojennych. Od dzisiaj zaczyna się nowa historia tej jednostki. Batalion dowodzenia zalicza się w tej chwili do elity pododdziałów dowodzenia w siłach zbrojnych.

Ponadto swoje wystąpienia mieli m.in. generał dywizji Jarosław Mika – dowódca generalny Narodowych Sił Zbrojnych, Karolis Aleksa z Ministerstwa Obrony Narodowej Litwy oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Ta Wielonarodowa Brygada, dopóki będzie się rozwijała, a jestem przekonany, że tak będzie, świadczy o tym i gwarantuje, że tak jak my dzisiaj, tak i nasze dzieci, i wnuki, będą mogły cieszyć się łaską pokoju i możliwością pokojowego rozwoju – powiedział Czarnek.

Wojewoda Lubelski był również inicjatorem i przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru. Jednym z jego członków został Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Jerzy Sądel. W ramach podziękowania za wsparcie, na ręce Pana Dyrektora - Wojewoda przekazał pamiątkowy grawerton przedstawiający sztandar.

Sztandar to godny sposób uhonorowania żołnierskiego trudu. Jestem dumny, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie mogła się przyczynić do powstania tego dzieła. Jest on wyrazem więzi łączących wojsko z lokalną społecznością – dodał Sądel.

Również podczas uroczystości gen. Zenon Brzuszko przekazał obowiązki Dowódcy Wielonarodowej Brygady płk. Dmytro Bratishko z Ukrainy. Nowy dowódca zaznaczył, że „nasze motto brzmi: „Zjednoczeni dla pokoju” i tej zasady będziemy się trzymali, razem każdego dnia”.