AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dni Ochrony Środowiska

W miniony weekend, w ramach obchodów Dni Ochrony Środowiska, w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie, którego tematami przewodnimi były promocja ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i gospodarki leśnej oraz dostosowanie leśnictwa do zmian klimatu.

Organizatorem imprezy, którą honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, były Lasy Państwowe przy współudziale Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Pierwszego dnia, tj. 22 czerwca, odbyła się konferencja pod hasłem „Dla Lasu, Dla Ludzi - Leśnictwo XXI wieku w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej”, z udziałem pracowników Lasów Państwowych, placówek naukowych, BULiGL oraz instytucji współpracujących z LP. Na konferencji obecny był również dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Marek Kamola.

Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska podkreśliła m.in., że wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna przyczynia się do osiągania celów ochrony przyrody. Z kolei Jacek Sagan, dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska zauważył, że obecnie zaspokojenie wszystkich społecznych oczekiwań w stosunku do przyrody jest niemożliwe, gdyż są one subiektywną oceną każdego obywatela, zaś jednym z możliwych kierunków działania jest realizacja zasady zrównoważonego rozwoju przy ciągłym poszerzaniu wiedzy społeczeństwa o środowisku.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny określił odpowiedzialność klimatyczną jako wyzwanie, które wszystkich łączy. Zaznaczył, że Lasy Państwowe są liderem w UE w zakresie proekologicznej i prospołecznej gospodarki leśnej. Coroczna powierzchnia odnowień naturalnych wzrosła z 1680 ha w 1990 r. do 7553 ha w 2018 r. Średni wiek drzewostanów zmienił się z 53 lat w 1990 r. do 63 lat w 2018 r., zaś udział gatunków liściastych - z niecałych 21 proc. w 1990 r. do 24 proc. 2018 r. Blisko 12 procent powierzchni leśnej w zarządzie LP jest objętych różnymi formami ochrony.

- Jako Lasy Państwowe ciągle budujemy swoją wizję i postrzeganie celów, które stawiamy do realizacji dla środowiska, ochrony przyrody, również dla gospodarki. Nasze trzy główne filary działalności to wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, społeczna odpowiedzialność Lasów i właśnie odpowiedzialność klimatyczna – powiedział Andrzej Konieczny.

Zmiany klimatyczne, o których ostatnio tak wiele się mówi, są wyzwaniem także dla nauk leśnych. Naukowcy obecni na konferencji podkreślali jak ważne jest prowadzenie badań, które przyczynią się do zapewnienia trwałości ekosystemów leśnych. Ich zdaniem polskie lasy są nie tylko „fabryką surowców leśnych”, ale także pochłaniają olbrzymie ilości CO2 akumulując węgiel w glebie oraz w drewnie i jego wyrobach na wiele lat, co wpisuje się w model proekologicznej gospodarki w kraju.

- Realizowana w Lasach Państwowych od blisko 100 lat racjonalna gospodarka leśna, oparta współcześnie na wielofunkcyjnym i zrównoważonym modelu prowadzenia gospodarstwa leśnego, daje pewność zaspokajania wszystkich pożytków jakie społeczeństwo może oczekiwać od polskich lasów – zaznaczył prof. Janusz Sowa z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego.

Właśnie z myślą o społeczeństwie w niedzielę 23 czerwca miała miejsce druga część obchodów Dni Ochrony Środowiska – piknik edukacyjny, podczas którego instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody, klimatu i dziedzictwa przyrodniczego Polski prezentowały charakter swojej działalności. Odwiedzający mogli posłuchać prezentacji o drewnie jako surowcu ekologicznym i odnawialnym oraz o racjonalnym gospodarowaniu zasobami leśnymi oraz gospodarowaniu na obszarach chronionych. Mogli także wziąć udział w warsztatach ekostolarki, zobaczyć pokazy sokolnicze i kynologiczne, wysłuchać prelekcji o leśnym survivalu, uzyskać porady od doświadczonych grzyboznawców, poznać tajniki pracy leśników, strażaków i policjantów, wystartować w konkursach i quizach wiedzy o przyrodzie, a także spróbować darów lasu i poczuć las wszystkimi zmysłami.

Więcej szczegółów dotyczących konferencji znajdziesz tutaj.