AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dlaczego pszczoła jest ważna?

Jak zapobiegać wyginięciu pszczół, gdzie mieszka pszczoła, jak wygląda jej życie – na te i szereg innych pytań odpowiedzieli uczestnicy pierwszej regionalnej konferencji pszczelarskiej w Nadleśnictwie Kraśnik.

„Praktyczne aspekty wdrożenia zajęć edukacyjnych z zakresu roli i znaczenia pszczół w środowisku leśnym” pod taką nazwą została zorganizowana 5 lutego b.r. konferencja pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Lubelscy leśnicy rozmawiali o istotnej roli pszczół w środowisku naturalnym, potrzebie ich ochrony oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

Uczestników, w imieniu Nadleśniczego, przywitała Pani Elżbieta Batorska – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik, która wyraziła uznanie dla pszczelarzy, których całoroczny nakład pracy i troska o pszczoły wpływają na prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Swoje słowo, poprzez list, skierował również Dyrektor RDLP w Lublinie Pan Jerzy Sądel, podkreślając, że „pszczoły stanowią niezwykle istotny element ekosystemu, a ich rola w środowisku jest rozległa i ważna dla każdego z nas”.

Wprowadzeniem do konferencji było wystąpienie Pani Anety Sławińskiej Naczelnik Wydziału Promocji i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, która poruszyła kwestię edukacji społeczeństwa i przedstawiła ogólne informacje na temat pszczół, ich życia, a także przekazała wiele ciekawych wiadomości nt. ich roli w środowisku.

Dużo czasu poświęcono na omówienie projektu „Pszczoły wracają do lasu” w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Rzecznik RDLP w Lublinie Pani Ewa Pożarowszczyk, referująca temat podkreślała, że jednym z założeń programu jest włączenie obiektów edukacyjnych Lasów Państwowych w propagowanie zasad i potrzeb ochrony owadów zapylających. Coraz częściej podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych wśród najmłodszych leśnicy opowiadają o roli pszczół i uświadamiają, że ich brak doprowadza do tego, że rośliny nie owocują.

Następnie o pszczelarstwie i edukacji w tym zakresie opowiedział Pan Adam Jurek – Główny Księgowy Nadleśnictwa Kraśnik, leśnik-pszczelarz. Zaznaczył, w jaki sposób prezentować znaczenie pszczół wśród najmłodszych i jakie alternatywy mogą pojawić się w nadleśnictwach, aby popularyzować wiedzę pszczelarską.  Poruszył również aspekt prawny dotyczący ustawiania pasiek w lesie i korzyści jakie dzięki temu może otrzymać natura.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się pszczelarze z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie na czele z Panem Prezesem Piotrem Różyńskim.  Podkreślali konieczność podnoszenia świadomości w sprawie odpowiedniego stosowania środków ochrony roślin i informowania o zagrożeniach, na jakie narażane są owady zapylające.

W czasie spotkania dyskutowano również nad powrotem pszczół do lasu w tradycyjnych ulach oraz unikatowych barciach lub kłodach bartnych. O powrocie bartnictwa do lasu opowiedział Pan Andrzej Pazura, leśnik - pszczelarz z Nadleśnictwa Spała, który posiada duże doświadczenie i chętnie dzieli się swoją pasją pszczelarską.

Podsumowaniem konferencji była projekcja filmu dokumentalnego "Początek sezonu", który został nakręcony w pasiece i w skrócie przedstawia najważniejsze aspekty jej funkcjonowania.

 

Człowiek jako cząstka ekosystemu ma wpływ na tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju i zwiększania liczebności pszczół w środowisku np. poprzez zwiększanie bioróżnorodności roślinnej w lasach – zgodnie podkreślali uczestnicy konferencji.