AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

60 lat istnienia BULiGL

Jubileusz 60- lecia istnienia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej był okazją do podsumowania wieloletniej działalności instytucji w służbie polskiego leśnictwa.

Centralne obchody jubileuszu odbyły się 4 października w Sękocinie Starym. Wśród gości byli obecni m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr inż. Andrzej Konieczny oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dr inż. Konrad Tomaszewski. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentował dyrektor Jerzy Sądel. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele p.w. św. Faustyny. Główny celebrans dokonał poświęcenia sztandaru BULiGL, a zaszczytny tytuł ojca chrzestnego sztandaru przypadł w udziale przewodniczącemu Polskiego Towarzystwa Leśnego, prof. dr hab. Andrzejowi Grzywaczowi.  

Część oficjalną zorganizowano na terenie siedziby Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym. Duże wrażenie na przybyłych gościach wywarła projekcja filmu pt. „60 lat BULiGL w służbie polskiego leśnictwa". Dyrektor Janusz Dawidziuk przedstawił zebranym historię państwowego przedsiębiorstwa i podsumował dorobek instytucji w minionym 60- leciu. Zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz branżowymi.

Serdecznie gratuluję Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej za wszystko co uczyniło przez te 60 lat dla dobra lasów państwowych. Mamy do czynienia z przedsiębiorstwem doskonale wpisującym się w to wszystko co decyduje o perfekcjonizmie polskiego modelu leśnictwa. Jest niewiele dziedzin gospodarki narodowej, które osiągnęły wielki sukces. Do tych dziedzin bez wątpienia należy cały model leśnictwa. Gospodarka leśna stała się pierwowzorem zrównoważonego rozwoju w skali światowej – mówił w swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Konrad Tomaszewski.

Dyrektor RDLP w Lublinie, Jerzy Sądel złożył na ręce dyrektora BULiGL Janusza Dawidziuka list gratulacyjny dołączając się do jubileuszowych życzeń przekazanych przez obecnych na uroczystości dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie