AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

„HISTORIA, PAMIĘĆ, TOŻSAMOŚĆ – MOJA OJCZYZNA”

Na malowniczym Roztoczu, na terenie Nadleśnictwa Józefów, w pobliżu miejsca, gdzie do rzeki Tanew wpada jej prawy dopływ Jeleń, znajduje się niewielkie wzgórze noszące nazwę Kościółek.

Ze wzgórzem tym, noszącym dawniej nazwę Gołda, wiąże się miejscowa legenda, która opowiada o rycerzu o imieniu Gołdap i jego urodziwej córce Tanewie. Rycerz wzniósł na wzgórzu zamek, który został podstępnie zdobyty przez Tatarów. By uniknąć tatarskiej niewoli, dumna Tanewa rzuciła się ze wzgórza. Właśnie od jej imienia została nazwana pobliska rzeka – Tanew.

Tyle legenda. Fakty historyczne potwierdzają, że w dawnych wiekach miejsce to stanowiło kryjówkę dla miejscowej ludności podczas najazdów wrogich nacji. W okresie powstań i wojennych zawieruch wzniesienie pełniło rolę schronienia dla powstańców i partyzantów. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, na szczycie wzgórza postawiono krzyż i pomnik.

Właśnie tutaj 14 sierpnia br., z inicjatywy ks. kanonika dr Andrzeja Niedużaka, proboszcza parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Suścu, odbyły się patriotyczno-religijne uroczystości pod hasłem „HISTORIA, PAMIĘĆ, TOŻSAMOŚĆ – MOJA OJCZYZNA”. Wydarzenie to zostało zorganizowane, by pielęgnować pamięć o historii tego miejsca dla przyszłych pokoleń Polaków. W uroczystościach, na które licznie przybyli okoliczni mieszkańcy, wzięli udział również lubelscy leśnicy na czele z Zygmuntem Byrą, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a także poseł na Sejm RP - Beata Strzałka, Wojsko Polskie, kombatanci i harcerze.

Spotkanie rozpoczęto mszą świętą, po której odczytano Apel Poległych i wystrzelono salwę honorową. Pod pomnikiem, upamiętniającym bohaterską postawę partyzantów w walkach z okupantem, uczestnicy wydarzenia złożyli wieńce. Podczas uroczystości dyrektor Zygmunt Byra został uhonorowany przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej medalem 100- lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.