AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

„Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników”

„Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników" - pod takim hasłem 7 tysięcy pielgrzymów wzięło udział w tegorocznej, 20. Pielgrzymce Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska do Częstochowy. Wśród nich liczną grupę stanowiła reprezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – pracownicy biura i nadleśnictw wraz z rodzinami.

– Spotykamy się miła braci leśna już po raz dwudziesty. Oby nam przyszło spotykać się w nieskończonym przedziale czasowym, w tej strukturze organizacyjnej w której lasy funkcjonują  – powitał obecnych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Konrad Tomaszewski. W swojej wypowiedzi podkreślił misję Lasów Państwowych, jaką jest m.in. kształtowanie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, w tym różnorodności biologicznej.

Dyrektor Tomaszewski odczytał list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, który w jednym z fragmentów odniósł się do przewodniego hasła spotkania na Jasnej Górze.  – To znamienne, że 20. jubileuszowa Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę wypada w roku obchodów 1050- lecia Chrztu Polski. Do rocznicy tej odnosi się również myśl przewodnia państwa spotkania. Odczytuję ją jako przypomnienie ważnego faktu, prawdy o tym, że chrześcijaństwo tak dzisiaj jak i przed wiekami wywiera przemożny wpływ na wszystkie sfery cywilizacji europejskiej, a więc także na nasz stosunek do innych istot żywych i środowiska przyrodniczego  – cytował Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

Wraz z pracownikami leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, modlił się na Jasnej Górze Minister Środowiska Jan Szyszko. W wystąpieniu wspomniał leśników, którzy stanęli w obronie ojczyzny i przelali swoją krew w okresie II wojny światowej.

Jak podkreślił biskup Tadeusz Lityński, ta wspólna modlitwa wielkiej rodziny leśników to największa w Europie, a nawet i w świecie, pielgrzymka środowiska leśnego  – Nie ma drugiej takiej pielgrzymki. Takiego pielgrzymowania nie można nigdzie indziej doświadczyć  – zauważył duszpasterz. 

 

Anna Sternik, rzecznik RDLP w Lublinie