AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

„By nie uległo zapomnieniu”

78. rocznica największej bitwy partyzanckiej rozpoczęła się koncertem Chóru „Harmonia”. Następnie został złożony meldunek oraz odbyła się uroczysta msza święta w intencji poległych w bitwie pod Osuchami.

Wśród gości obecni byli uczestnicy bitwy, przedstawiciele Wojska Polskiego, Senatu i Sejmu RP, władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, instytucji i stowarzyszeń kombatanckich i paramilitarnych z Polski południowo-wschodniej, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, nie zabrakło również leśników. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentował dyrektor Zygmunt Byra wraz z nadleśniczym Nadleśnictwa Józefów – Ryszardem Teteryczem oraz z-cą nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec Jerzym Bąkiem. Zwieńczeniem obchodów było złożenie przez delegacje wieńców oraz zapalenie zniczy w celu upamiętnienia bohaterów, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

Wydarzenie to jest jednym z najtragiczniejszych epizodów II wojny światowej. Nocą z 24 na 25 czerwca oddziały ok. 1,2 tys. partyzantów starały się przerwać oblężenie niemieckiego wojska liczącego ok. 30 tys. żołnierzy. Według różnych źródeł poległo ok. 400 partyzantów. Wśród nich było 29 leśników.