Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Wydarzenia Wydarzenia

POLECAMY POLECAMY

Powrót

Na ratunek migrujących żółwi błotnych

Na ratunek migrujących żółwi błotnych

... czyli apel Lasów Państwowych o rozważną jazdę na drogach

Żółw błotny (Emys orbicularis) jest jedynym żółwiem naturalnie występującym w Polsce. Został objęty ścisłą ochroną w 1935 r., co skutkowało wpisaniem go do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie. Podlega również dyrektywie siedliskowej (nr 92/43/EWG) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych rzadkich gatunków flory i fauny.

Jest co cenny gatunek dla Lubelskiej Dyrekcji, ze względu na fakt, że występuje on najliczniej właśnie na terenie Lubelszczyzny. Dla zachowania populacji, w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Lasów Sobiborskich i w okolicach Chełma regularnie wykonywane są czynności ochronne. Jednak nie wyklucza to pojawienia się go w innych miejscach, na skutek migracji. Na terenie RDLP w Lublinie istnieje 21 stref ochronnych dla tego gatunku.

O wylęganiu się z jaj młodych osobników (Nadleśnictwo Chełm)

Żółw błotny może prowadzić całodobową aktywność, w zależności od uwarunkowań klimatycznych oraz środowiskowych, a związaną głównie z temperaturą wody, powietrza, stopniem nasłonecznienia i najprawdopodobniej obecnością nocnych drapieżników. Przeprowadzone w Polsce obserwacje wskazują na dzienną aktywność żółwi.

Podejmują one okresowe migracje, które zazwyczaj nie są odległe od stałych miejsc ich bytowania. Przemieszczanie związane jest głównie z okresem zakończenia hibernacji i zajmowaniem stałych obszarów aktywności, prowadzeniem okresu godowego, okresem składania jaj oraz powrotem do miejsc hibernacji.

Stąd też apel Lubelskich Leśników do kierowców o ostrożną jazdę na drogach, gdyż właśnie teraz przypada okres migracji tego cennego gatunku: - Jeśli zauważycie w swoim otoczeniu żółwia błotnego to prosimy o informację do najbliższego nadleśnictwa albo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podaniem lokalizacji (dla ułatwienia https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)

Ciekawostka: Jak odróżnić samca od samicy? Należy spojrzeć głęboko w żółwie oczy. Tęczówki samic mają widoczne jaskrawe, żółte plamy, natomiast tęczówki samców mają najczęściej piwny kolor.