Kontakt Kontakt

Siedziba <b>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych <br><br>w Lublinie</b>
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie
81 532 70 31 do 39
81 532 49 47

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie
Jerzy Sądel
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Adam Kornat
81 532 87 18
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Grzegorz Lenart
81 532 87 18

Pion Dyrektora

Renata Król-Jargiło
Wydział Organizacji i Kadr - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 117
Leszek Walenda
Wydział ds. Obronności i Ochrony Mienia oraz BHP - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 113
Mirosława Kornat
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 311
Aneta Sławińska
Wydział Promocji i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 108
Andrzej Tyrawski
Zespół ds. Gospodarki Łowieckiej - Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 211
Ewa Pożarowszczyk
Stanowisko Rzecznik Prasowy
Tel.: 81 532 70 31 wew. 317

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Janusz Schab
Wydział Gospodarki Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 208
Aleksandra Kasprzak
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi – Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 313
Jarosław Kmieć
Zespół Urządzania Lasu – Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 214
Dariusz Piasecki
Wydział Ochrony Lasu - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 221

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Edyta Borowska
Wydział Księgowości - Główny Księgowy
Tel.: 81 532 70 31 wew. 218
Tomasz Świca
Wydział Gospodarki Drewnem - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 116
Mirosław Potapiuk
Wydział Infrastruktury Leśnej - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 201
Robert Mąka
Zespół Analiz i Planowania - Główny Specjalista Służby Leśnej - Kierownik Zespołu
Tel.: 81 532 70 31 wew. 207
Robert Stanik
Wydział Informatyki - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 205
Agnieszka Klimek
Wydział Administracji - Naczelnik
Tel.: 81 532 70 31 wew. 106