Kontakt

Siedziba <b>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych <br><br>w Lublinie</b>

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Lublinie

81 532 70 31 do 39

81 532 49 47

rdlp@lublin.lasy.gov.pl

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin


Wyświetl większą mapę

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie

Jerzy Sądel

81 532 87 18

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Adam Kornat

81 532 87 18

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Grzegorz Lenart

81 532 87 18

email

Pion Dyrektora

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych