PROJEKTY I FUNDUSZE PROJEKTY I FUNDUSZE

PROJEKTY I FUNDUSZE

W 2016 roku biuro RDLP w Lublinie realizuje projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Lublinie pt: "Lasy Państwowe. Zapraszamy - las dobre sąsiedztwo" - kampania edukacyjno-promocyjna Lasów Państwowych.