Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w celu zachowania tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie RDLP w Lublinie położone są następujące parki krajobrazowe:

1. PK Podlaski Przełom Bugu

2. Chełmski PK

3. PK Lasy Janowskie

4. PK Puszczy Solskiej

5. Skierbieszowski PK

6. Wrzelowiecki PK

7. Kozłowiecki PK

8. PK Pojezierze Łęczyńskie

9. Kazimierski PK

10. Poleski PK

11. Nadbużański PK*

12. Sobiborski PK

13. Strzelecki PK

14. Krzczonowski PK

15. Nadwieprzański PK

16. Krasnobrodzki PK

17. Południoworoztoczański PK*

18. Szczebrzeszyński PK

 

*Dwa z wymienionych parków krajobrazowych położone są na terenie dwu RDLP:

1) Południoworoztoczański PK : na terenie RDLP w Lublinie położona jest ok. 1/5 całkowitej powierzchni Parku, pozostała część powierzchni Parku położona jest w zasięgu terytorialnego działania RDLP w Krośnie,

2) Nadbużański PK: na terenie RDLP w Lublinie położona jest ok. 1/3 całkowitej powierzchni.