Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

 Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny wyodrębnione ze względu na wyróżniający się krajobraz.

 W zasięgu terytorialnym RDLP w Lublinie położonych jest 16 obszarów chronionego krajobrazu:

1.   Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu,

2.   Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu,

3.   Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu,

4.   Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

5.   Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu,

6.   Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu,

7.   Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,

8.   Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

9.   Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi,

10. Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór,

11. Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza,

12. Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka,

13. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu,

14. Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu,

15. Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

16. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.