Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z różnorodnych  jego zasobów. Najważniejszym z nich jest pozyskanie drewna, zwane niekiedy głównym użytkowaniem lasu. Inne formy użytkowania lasu, zwane czasami użytkowaniem ubocznym to: zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i inne. Dary lasu są dostępne dla ogółu społeczeństwa, jednak leśnicy dbają aby korzystanie z nich nie naruszało trwałości ekosystemu leśnego.

Wielkość pozyskania drewna określa plan urządzenia lasu, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w sposób nie przekraczający możliwości produkcyjnych lasu, ale również zapewniający wzrost zapasu drewna pozostającego w lesie (tzw. zapas na pniu).

W planie urządzenia lasu określony jest tzw. etat cięć, czyli ilość drewna możliwa do pozyskania w określonym drzewostanie na konkretnej powierzchni w okresie 10 lat obowiązywania tego planu. Dzięki temu, że etat ten jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, w lasach ma miejsce stały wzrost zapasu drewna na pniu. Średnio w kraju pozyskuje się ok. 55% tego przyrostu. Lasy Państwowe sprzedają rocznie ok. 35 mln m³ drewna, zaś RDLP w Lublinie ok. 1,9 mln m³.

Pozyskiwane w lesie drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych, czyli wycinki drzewostanów dojrzałych; ich głównym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów,
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) tj. usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla drzew stanowiących najbardziej wartościowe elementy drzewostanu,
  • cięć nieplanowanych – będących konsekwencją klęsk żywiołowych w lasach.

Ważnym darem lasu są grzyby, tak chętnie zbierane przez polskie społeczeństwo. W naszych lasach rośnie ich ponad 1000 gatunków, z czego większość to gatunki jadalne.

W lesie zbieramy również owoce:  borówki czernicy (czarnej jagody), borówki brusznicy, jeżyny, maliny, żurawiny, róży, głogów, bzu czarnego, orzechów laskowych i wiele innych. Warto podkreślić, że w naszych lasach wszystkie płody leśne można swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w taki sposób aby nie niszczyć grzybni, roślin i innych elementów środowiska leśnego w miejscach, gdzie one występują.

Z lasu również pochodzą choinki, tradycyjnie stawiane w naszych domach podczas świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku leśnicy dostarczają ok. 200 tys. choinek z Lasów Państwowych. Pochodzą one ze specjalnych plantacji choinkowych lub cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanach. RDLP w Lublinie sprzedaje rocznie ok. 6 tys. choinek.