Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnych walorach oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Najczęściej za pomniki przyrody uznawane są okazałe drzewa.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie znajduje się 347 pomników przyrody. Są to:

  • pojedyncze drzewa              -  245 szt.,
  • grupy drzew                         -  65 grup,
  • aleje                                     -  1 aleja,
  • głazy narzutowe                   -  17 szt.,
  • pomniki powierzchniowe       -  18 obiektów.

Najliczniej reprezentowane wśród pomników przyrody na terenie RDLP w Lublinie są dęby szypułkowe i lipy drobnolistne. Inne gatunki drzew uznane za pomniki przyrody to: buki zwyczajne, sosny pospolite, tulipanowce amerykańskie,  cypryśniki błotne, daglezje zielone, sosny wejmutki, kasztany  jadalne.

Aleję pomnikową tworzą dęby szypułkowe.

Ochroną w formie powierzchniowych pomników przyrody objęte są  stanowiska  następujących gatunków roślin: zimoziół północny, cieszynianka wiosenna, tajęża jednostronna, wiśnia karłowata, groszek wschodniokarpacki, wawrzynek wilczełyko, stanowisko trzech gatunków widłaków(goździstego, jałowcowatego i spłaszczonego), grupa jałowców pospolitych oraz płaty roślinności kserotermicznej.

Pomnikami powierzchniowymi są ponadto źródliska i skałki.