Web Content Display

OFERTA EDUKACYJNA

Szczególnie bogatą ofertę edukacyjną posiada Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie", na terenie którego znajduje się kilkanaście różnego rodzaju obiektów przeznaczonych do celów edukacyjnych, w tym bogato wyposażony, nowoczesny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z około 100 miejscami noclegowymi. Na odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny, zarówno indywidualnych, jak i grupy zorganizowane, czeka kilka osób zajmujących się edukacją leśną.

Każde nadleśnictwo dysponuje również zarówno nieodpłatnymi, jak i odpłatnymi materiałami edukacyjnymi, takimi jak: foldery, mapy, książki i broszury informujące o obiektach edukacyjnych, bogactwie przyrodniczym nadleśnictwa, pracy leśników, zasadach zachowania się w lesie i zagrożeniach lasu.

Nadleśnictwa prowadzą nie tylko samodzielną działalność edukacyjną, ale również współpracują ze szkołami i przedszkolami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, organizacjami społecznymi, samorządami, PTTK, LOP, harcerstwem, PZŁ, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Graniczną, policją i innymi podmiotami.

W 2015 roku leśnicy lubelscy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla prawie 81,8 tys. osób. Największą popularnością cieszyły się zajęcia w terenie (22,5 tys. osób). W imprezach współorganizowanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie wzięło udział kolejne 40 tys. osób.

Działalność edukacyjną leśnicy finansują głównie z własnych środków - 91,6 % środków przeznaczonych na edukację leśną stanowią środki Lasów Państwowych.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież do lasu – najbogatszego laboratorium przyrody – o każdej porze roku.