Asset Publisher Asset Publisher

Święto zwycięstwa i chwały polskiego oręża

 

15 sierpnia w całej Polsce obchodzono Święto Wojska Polskiego. W lubelskich obchodach RDLP w Lublinie reprezentowali dyrektor Jerzy Sądel oraz główny specjalista SL ds. koordynacji i wdrażania projektów rozwojowych, Radosław Rola.

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy na pamiątkę największego zwycięstwa jakie odniósł żołnierz polski, triumfu z 1920 roku nad bolszewikami zwanego „cudem nad Wisłą”, który zadecydował o dalszych losach świata.

15 sierpnia 1920 roku w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. W ten sposób rozpoczęto kontrofensywę w wyniku której rozbito wojska rosyjskie dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego.

Zwycięstwo armii polskiej pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zadecydowało o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na zachód Europy.

Mając w pamięci znaczenie tej daty dla losów naszej ojczyzny, w 1923 roku generał broni Stanisław Szeptycki ustanowił Święto Wojska Polskiego, wskazując by było ono obchodzone 15 sierpnia, w rocznicę „wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą”. „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz” – możemy przeczytać w rozkazie z 4 sierpnia 1923 roku.  

Lubelskie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Archikatedrze sprawowanej przez ks. biskupa seniora Ryszarda Karpińskiego. Po zakończeniu nabożeństwa kompanie honorowe służb mundurowych i poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się uroczystości w ceremoniale wojskowym a zebrane delegacje złożyły kwiaty przy pomniku żołnierzy AK-WIN ze zgrupowania majora Dekutowskiego „Zapory” oraz tablicach pamiątkowych przy wejściu na zamek. 

Będąc spadkobiercami tych chlubnych tradycji my żołnierze chcemy uczcić tych, którzy dla ojczyzny poświęcili życie, by uczcić żołnierza polskiego stojącego dziś na straży naszej wolności – mówił dowódca batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie, podpułkownik Robert Kasperczuk, podkreślając, że choć polscy żołnierze noszą różne mundury nadal jednoczy ich jedno hasło.

–To słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dziś Polska ma żołnierzy, z których wszyscy mogą być dumni. Cały naród patrzy na naszą historię, z której płynie tradycja naszego oręża, naszej kultury, z której wynika to wszystko czym jesteśmy dziś przepełnieni. Wierność naszej ojczyźnie od wieków tkwi w sercach każdego żołnierza. Dziedzicząc tradycje swoich poprzedników biorących udział w bitwie warszawskiej jesteśmy dumni z tego, że możemy nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego i z honorem wypełniać obowiązek wobec naszej ojczyzny – zaznaczył ppłk Robert Kasperczuk.