Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy pielgrzymowali do Sanktuarium Narodu

Ponad 10 tys. osób uczestniczyło w XXI Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę. W tym gronie znalazła się liczna grupa przeszło 500 leśników z terenu RDLP w Lublinie, na czele z dyrektorem Jerzym Sądlem.

Razem z leśnikami w pielgrzymce wzięli udział pracownicy gospodarki wodnej, parków narodowych, Polskiego Związku Łowieckiego, studenci uczelni wyższych oraz uczniowie średnich szkół leśnych i przedstawiciele organizacji ekologicznych. Listy z pozdrowieniami braci leśnej od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał poseł Dariusz Bąk, zaś przesłanie  marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego wygłosił poseł Wojciech Skurkiewicz. Do kilkunastotysięcznej rzeszy leśników zgromadzonej na jasnogórskich błoniach zwrócił się minister środowiska, prof. Jan Szyszko. 

Dziękuję za piękną pracę w tym roku, za piękną pracę na rzecz użytkowania i ochrony zasobów przyrodniczych, za piękną pracę dla działalności na rzecz naszej ojczyzny na rzecz Polaków. Robię to już po raz dwudziesty pierwszy. Jako minister jestem dumny z tego, że mogę zarządzać tak wspaniałymi ludźmi, którzy w tak wspaniały sposób potrafią realizować powiedzenie „czyńcie sobie ziemię poddaną” albo inaczej kształtujcie zasoby przyrodnicze, aby służyły człowiekowi zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju – mówił minister, dodając na zakończenie, że to właśnie Polska jest liderem zrównoważonego rozwoju w Europie, a Polski model leśnictwa i polski model łowiectwa to wzór  do naśladowania.

Dyrektor Generalny LP, Konrad Tomaszewski w swoim wystąpieniu nawiązał do największej klęski w historii Lasów Państwowych zaznaczając, że leśnicy są dobrze przygotowani na zagospodarowanie terenów leśnych po przejściu trąby powietrznej. Wspomniał również o sytuacji w Puszczy Białowieskiej, która stała się przedmiotem dyskursu międzynarodowego.

Prowadząc nieaktywną gospodarkę leśną chronimy przyrodę, działamy legalnie, a nikt nie mówi, że codziennie łamane jest prawo, zajmowane są tereny na których ludzie nie powinni się znajdować, zajmowane są maszyny z narażeniem życia – podkreślił.

Uroczystej eucharystii przewodniczył ksiądz Tadeusz Lityński, Krajowy Duszpasterz Leśników i biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, któremu w koncelebrze pomagali regionalni duszpasterze leśników. Homilię wygłosił ojciec Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. –Modlimy się tutaj u Niebieskiej Matki, za wszystkich podejmujących ważne, strategiczne decyzje, o mądrość i roztropność, by poprzez właściwe rozeznanie, oraz konkretne decyzje, bronić i chronić środowisko naturalne, chronić polskie lasy, aby nie degradować naturalnego środowiska, bronić i zabezpieczyć także trud wielu pokoleń leśników – mówił w trakcie kazania. Na zakończenie mszy świętej biskup Tadeusz Lityński wygłosił słowa zawierzenia. Podziękował także wszystkim pielgrzymom za obecność na Jasnej Górze.

Była to już 21. z kolei Pielgrzymka Leśników, a na jej tegoroczne motto wybrano słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II – „Jasna Góra. Sanktuarium Narodu, Konfesjonał i Ołtarz”. Historia wędrówek leśników przed wizerunek Czarnej Madonny sięga 1997 roku, kiedy to Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność zwrócił się z prośbą do prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa o opiekę duchową nad leśnikami. Zawiązano Duszpasterstwo Leśników, a pierwszym krajowym duszpasterzem leśników został biskup Edward Janiak, który nie tylko powołał duszpasterzy dla wszystkich 17 regionalnych dyrekcji LP, lecz także zaprosił na wspólne spotkanie leśników z całej Polski. Warto dodać, że dopiero podczas III pielgrzymki brać leśna przybyła na Jasną Górę. Pierwsze dwie pielgrzymki odbyły się w katedrze wrocławskiej.