Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na Jasnej Górze

„Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie” – pod tym hasłem odbyła się już 22. Pielgrzymka Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska na Jasną Górę.

Tegoroczną pielgrzymkę zorganizowano w szczególnym dla naszej ojczyzny roku stulecia odzyskania niepodległości. W gronie pielgrzymujących znalazła się liczna grupa leśników z terenu RDLP w Lublinie na czele z dyrektorem Jerzym Sądlem. Tradycyjnie, razem z leśnikami, do Sanktuarium Narodu Polskiego przyjechali pracownicy gospodarki wodnej, ochrony środowiska i parków narodowych, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, wykładowcy i studenci uczelni wyższych oraz nauczyciele i uczniowie średnich szkół leśnych, a także przedstawiciele organizacji ekologicznych. W pielgrzymce uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Przybyłych przez wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej powitał podprzeor sanktuarium, ojciec Jan Potelarski. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, któremu towarzyszyli – krajowy duszpasterz leśników, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński oraz regionalni duszpasterze leśników z całej Polski.
Uczcie nas, bo jesteście specjalistami, takiego czytania przyrody, wszak znacie drogi lasu, potraficie patrzeć i dostrzegać, i wyciągać wnioski – mówił podczas homilii do zgromadzonej braci leśnej abp Skworc.

List do uczestników i organizatorów XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę skierował prezydent RP, Andrzej Duda.
Ludzi związanych z leśnictwem wyróżnia nie tylko szeroka wiedza służąca sprawnej realizacji wielu trudnych zadań, ale również troska o naturę i konsekwentna działalność edukacyjna, której celem jest pogłębianie świadomości ekologicznej Polaków – napisał, dziękując za wytężone działania w służbie polskiej przyrodzie. –Ta troska o dobro wspólne niezmiennie łączy się z przekonaniem o tym, że Lasy Państwowe – jako najlepsza w Europie forma gwarantująca racjonalną gospodarkę leśną – powinny podlegać szczególnej ochronie państwa i pozostać jego własnością – zaznaczył prezydent.

Historia pielgrzymowania braci leśnej sięga 1997 roku. Po raz pierwszy leśnicy przybyli przed wizerunek Czarnej Madonny dopiero dwa lata później, ponieważ zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej edycji miejscem spotkań leśników była katedra wrocławska.  

Przed rozpoczęciem mszy świętej podziękowania na ręce braci leśnej, za troskę o wspólne dziedzictwo i majątek narodowy jakim są lasy, złożył minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Dźwigacie ciężar odpowiedzialności za to, aby to dobro w stanie obecnym przekazać następnym pokoleniom. Chylimy czoła przed pracą leśników, którzy nie szczędząc trudu, nie patrząc na różne przeciwności chronią lasy, ale też troszczą się o polską gospodarkę – mówił.

Słowa do pątników skierował także dyrektor generalny Lasów Państwowych, Andrzej Konieczny, podkreślając istotę pracy polskich leśników.
Kluczową zasadą naszej działalności jest ochrona i powiększanie powierzchni polskich lasów, zachowanie ich narodowego charakteru i dobra. Właśnie w taki sposób LP od samego początku zarządzają powierzonym im majątkiem, a nasza praca jest służbą ojczyźnie i wszystkim rodakom.

Po uroczystej mszy świętej odbyła się krajowa narada leśników z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka.