Aktualności

17 września 1939 roku tragicznie zapisał się w historii naszej ojczyzny. Mimo polsko-sowieckiego paktu o nieagresji, wojska Armii Czerwonej przekroczyły tego dnia granice Rzeczpospolitej realizując założenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

Media o nas

100-lecie istnienia obchodzi Nadleśnictwo Parczew. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 6 września w Sosnowicy.

Oferta łowiecka / Hunting office

Direction Régionale des Forêts Nationales à Lublin

Ogłoszenia

w sprawie przyjmowania absolwentów studiów innych niż leśne na staż