Aktualności

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku leśnicy z biura i nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie włączyli się w organizację Ekopikniku – imprezy poświęconej promowaniu ekologii wśród mieszkańców Lublina i okolic.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

Oferta łowiecka / Hunting office

Direction Régionale des Forêts Nationales à Lublin

Ogłoszenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, tel. 81 532 70 31] ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester – II etap