Asset Publisher Asset Publisher

Czas podsumowań

Strażnicy leśni z terenu RDLP w Lublinie podsumowali działania związane ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego w 2017 roku.

W minionym roku strażnicy leśni z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji zarejestrowali ponad 1600 przypadków nieuprawnionego korzystania z lasu związanych przede wszystkim z wjazdem do lasu, parkowaniem na terenach leśnych w miejscach niedozwolonych i zaśmiecaniem.  
Znaczna część z nich kończyła się pouczeniami, ponieważ priorytetem strażników nie jest karanie, ale nie obyło się bez mandatów – tłumaczy główny specjalista SL ds. Straży Leśnej RDLP w Lublinie, Jerzy Reja wspominając, że większość z nich była konsekwencją zaśmiecania lasów. –Ten proceder wpływa niekorzystnie na wizerunek i estetykę lasów, nie wspominając o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Dodatkowo, w sprawach, w których nie udaje się wykryć sprawców, koszty usunięcia oraz ewentualnej utylizacji odpadów są ogromne


Śmieci pozostawione na terenie Nadleśnictwa Lubartów, fot. D. Filipczak

Poważnym problemem jest kłusownictwo, ale według zeszłorocznych statystyk, zmniejszyła się zarówno liczba wykrytych przypadków tego procederu w stosunku do roku 2016, jak i wartość spowodowanych strat.

KŁUSOWNICTWO

2016

2017

Ilość zarejestrowanych przypadków

22

15

Wartość spowodowanych strat

149 tys. zł

100 tys.

W pięciu stwierdzonych przypadkach sprawcy użyli broni palnej. Strażnikom leśnym udało się udaremnić jeden przypadek kłusownictwa rybackiego na jeziorze, znajdującym się na terenie Nadleśnictwa Sobibór. Ofiarami kłusowników padło m.in. 10 jeleni, 5 saren, dzik oraz łoś. Skłusowanie ostatniego z tych gatunków objętego łowieckim moratorium kosztowało sprawcę aż 16 tysięcy zł – 14 tysięcy zł wyniosła opłata z tytułu ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę, zaś dodatkowe 2 tysiące zł to kwota, którą trzeba zapłacić za poroże łosia. Nieustępliwość strażników w ściganiu tych przestępstw to jedna z przyczyn zmniejszania się tego procederu. Skuteczną i coraz częściej wykorzystywaną formą odstraszania kłusowników jest z pewnością nowoczesny sprzęt, który umożliwia strażnikom leśnym dokładną identyfikację zdarzeń i sprawców, nawet tych działających pod osłoną nocy.

W minionym roku zanotowano także mniejszą liczbę przypadków szkodnictwa leśnego związanych z kradzieżami i niszczeniem mienia. Ponad połowę wartości skradzionego lub zniszczonego mienia stanowił sprzęt elektroniczny, sadzonki oraz ogrodzenia upraw leśnych.

KRADZIEŻE I NISZCZENIE MIENIA

2016

2017

Ilość zarejestrowanych przypadków

50

37

Wartość spowodowanych strat

35 tys. zł

25 tys.

Analiza zeszłorocznych danych pokazuje, że w stosunku do 2016 roku  nieznacznie wzrosła liczba zarejestrowanych przypadków kradzieży drewna. –Straty były jednak mniejsze, ponieważ nasi strażnicy zarejestrowali więcej przypadków kradzieży niewielkich ilości surowca – wyjaśnia Jerzy Reja, dodając, że pocieszający jest fakt wysokiej skuteczności restytucji strat (odzyskania) powstałych w wyniku tego typu szkodnictwa leśnego. –W ciągu roku nadleśnictwom RDLP w Lublinie udaje się uzyskać od sprawców rekompensatę zdecydowanej większość poniesionych strat.    

KRADZIEŻE DREWNA

2016

2017

Ilość zarejestrowanych przypadków

479

539

Ilość skradzionego drewna

1100 m3

1160 m3

Poniesione straty

260 tys. zł

200 tys. zł

Jak co roku, strażnicy leśni brali udział w ogólnopolskich akcjach „Stroisz”, „Choinka”, „Bezpieczny wypoczynek w lesie” i „Drewno”. Podejmowali również działania sprawdzające legalność pozyskania oraz zgodność przewożonego drewna z dokumentacją, pochodzenie surowców drzewnych u podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem surowca, legalność pozyskania i obrotu zwierzyną oraz przestrzeganie przepisów zachowania się w lesie. Skontrolowano prawie 4 tysiące pojazdów oraz przewożone drewno o miąższości ponad 89 tysięcy metrów sześciennych. Strażnicy leśni z lubelskiej dyrekcji LP wzięli udział w akcjach zorganizowanych przez inne organy, m.in. Policję, Państwową Straż Łowiecką i Straż Parku. W prawie 200 przypadkach udzielili pomocy organom prowadzącym postępowanie w sprawach szkodnictwa leśnego w lasach znajdujących się poza zarządem PGL LP. W ramach działalności edukacyjnej, zorganizowali także 23 spotkania dla młodzieży szkolnej oraz uczestniczyli w 63 inicjatywach organizowanych przez szkoły lub instytucje.