Aktualności Aktualności

Życzenia od lubelskich leśników

Jakby to było, gdybyśmy podczas codziennych obowiązków nie spotykali kobiet? Jakby wyglądałoby nasze życie bez ich uśmiechu i miłego słowa?

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. Ten piękny cytat francuskiego historyka i pisarza, Pierra de Bourdeille’a znakomicie odzwierciedla rolę kobiet w otaczającej nas rzeczywistości, także w dziedzinie najbliższej naszemu sercu jaką jest leśnictwo.

Choć kobiety były od zawsze związane z Lasami Państwowymi, to jeszcze w połowie ubiegłego wieku liczba pań, które decydowały się na rozpoczęcie nauki w technikum leśnym oraz późniejsze studia na kierunku leśnictwo była znikoma. Sytuacja zmieniła się diametralnie na przestrzeni ostatnich trzech dziesięcioleci. Coraz więcej kobiet rozpoczyna edukację w technikach leśnych i zdecydowana większość z nich decyduje się później na kontynuowanie przygody z leśnictwem podczas kształcenia na uczelniach wyższych. Dzięki temu systematycznie rośnie liczba Pań zatrudnianych w Lasach Państwowych.

Obecnie, w LP  pracuje przeszło 7 tysięcy kobiet, co stanowi znacznie ponad 25 procent wszystkich pracowników. Z 1405 osób zatrudnionych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 338 stanowią kobiety. 117 z nich pracuje w Służbie Leśnej, zaś 221 w administracji (dane z 31.01.2018 r.).

Panie pracujące w Lasach Państwowych nie boją się wyzwań. Podejmują pracę w biurze piastując tam m.in. stanowiska kierownicze. Jednak coraz częściej można je zobaczyć również w terenie, na stanowiskach nadleśniczych, leśniczych, podleśniczych, a w niektórych regionalnych dyrekcjach LP – nawet strażników leśnych. Właśnie dzięki ich zdolnościom, ciężkiej pracy i determinacji leśnictwo zaczęło być kojarzone nie tylko z mężczyznami, lecz także z przedstawicielkami płci pięknej.

Z okazji Dnia Kobiet, lubelscy leśnicy pragną złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, oraz mnóstwo satysfakcji z codziennej pracy. Niech piękny uśmiech zawsze rozpromienia Wasze twarze, a budząca się do życia przyroda dostarcza energii do pokonywania codziennych trudności.