Aktualności Aktualności

Zmiana na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze

W dniu 10 maja Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze Pan Antoni Michalczuk złożył rezygancję ze stanowiska. Do czasu powołania nowego Nadleśniczego, Dyrektor RDLP w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Nadleśniczego Panu Tadeuszowi Marcowi - dotychczasowemu Inżynierowi Nadzoru w Nadleśnictwie Mircze.