Aktualności Aktualności

Zimowe Ptakoliczenie

Jak co roku, leśnicy z terenu lubelskiej dyrekcji LP włączyli się w Zimowe Ptakoliczenie – inicjatywę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Akcja prowadzona jest w ostatni weekend stycznia. Jej uczestnicy skupiają się na obserwacji gatunków, które zimą można spotkać najbliżej człowieka, m.in. w karmnikach, ogrodach, skwerach, parkach, lasach i na łąkach. Liczenie można przeprowadzić indywidualnie, w gronie znajomych lub podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

Dwie z ponad stu wycieczek, które podczas tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia odbyły się na terenie całej Polski, zorganizowali leśnicy z terenu RDLP w Lublinie. W rolę przewodników wcielili się Włodzimierz Czeżyk z Nadleśnictwa Włodawa oraz Jarosław Mydlak z Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Uczestnicy akcji na terenie Nadleśnictwa Włodawa cieszyli się nie tylko z doskonałej pogody sprzyjającej podziwianiu przyrody, lecz także z mnogości ptaków, które udało im się tego dnia zaobserwować. Trasa wiodła od włodawskiego cmentarza wojennego, poprzez punkt pomiaru wody na Bugu, aż do jednostki wojskowej.

Już na samym początku wędrówki zauważyliśmy ok. 40 czeczotek. Najliczniejszą grupę stanowiły kaczki krzyżówki. Na Bugu zaobserwowaliśmy ok. 300 osobników tego gatunku. Z rzadkich okazów udało nam się zarejestrować tracze nurogęsi oraz samicę gągoła. Widzianym przez nas przedstawicielem drapieżników był myszołów. Pojawiły się także kawki, gawrony, dzwońce i trznadle – relacjonuje Włodzimierz Czeżyk, który podkreśla, że największym walorem tej inicjatywy jest jej wymiar edukacyjno-dydaktyczny. –Doceniają to przede wszystkim najmłodsi uczestnicy. Podczas tegorocznej edycji mieliśmy do dyspozycji lunetę, która umożliwiła nam dokładną obserwację ptaków, ich charakterystycznych cech oraz wytłumaczenie różnic między poszczególnymi gatunkami.

W organizację przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska włączył się tradycyjnie Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu oraz Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim, której uczniowie stanowią co roku liczną grupę uczestników. Trasa wędrówki wiodła od Janowa Podlaskiego przez stadninę koni na Wygodzie do Starego Pawłowa. –Udało nam się zarejestrować 19 różnych gatunków ptaków. Zaobserwowaliśmy aż 131 osobników kawek i 81 trznadli. Te gatunki stanowiły najliczniejszą grupę podczas naszej wędrówki. Do ciekawszych okazów, które zauważyliśmy warto zaliczyć charakterystyczne grubodzioby – opowiada leśniczy Leśnictwa Serwin, Jarosław Mydlak.

Wydarzenie znakomicie wpisuje się w cykl akcji poświęconych ptakom – Nadleśnictwo Biała Podlaska angażuje się bowiem w Europejskie Dni Ptaków, Paradę Bocianów oraz Noc Sów.

Wyniki Zimowego Ptakoliczenia nie są dokładnym odzwierciedleniem liczebności ptaków w Polsce. Dzięki nim można jednak śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, w jakim stopniu pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów.