Aktualności Aktualności

Zgłębiali tajniki kynologii

Pracownicy zajmujący się gospodarką łowiecką w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie lubelskiej dyrekcji wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu kynologii łowieckiej.

Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy dyrektora RDLP w Lublinie, Jerzego Sądla ze względu na potrzebę odtworzenia kynologii łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na obszarze RDLP w Lublinie. Zajęcia na terenie Nadleśnictwa Lubartów poprowadził doświadczony trener psów myśliwskich, Michał Idczak.

Pierwszy dzień spotkania, które przeprowadzono w Nadleśnictwie Lubartów, stał pod znakiem teorii. Prowadzący scharakteryzował rasy psów, ich zalety i wady poświęcając dużą uwagę predyspozycjom do pracy w łowisku. Podkreślał, że w układaniu psa myśliwskiego należy pamiętać o spokoju, cierpliwości i opanowaniu.

 –Pan Michał przedstawił nam poszczególne etapy postępowania z psem, poczynając od wyboru szczeniaka, oceny jego psychiki i analizy zachowań aż do pracy przez wszystkie etapy szkolenia – m.in. podporządkowanie, wstępne ułożenie, egzekwowanie posłuszeństwa (tzw. apel). Dowiedzieliśmy się, że najskuteczniejszymi psami wykorzystywanymi do poszukiwania przestrzałków są posokowce – opowiada specjalista SL ds. łowiectwa RDLP w Lublinie, Maciej Wójcik, dodając, że uczestnicy otrzymali również interesujące informacje związane ze szkoleniem specjalistycznym, czyli pracy psa zarówno na sztucznych ścieżkach tropowych, jak i na naturalnym tropie.

W części praktycznej uczestniczyło kilka psów, z którymi na co dzień pracują lubelscy leśnicy z OHZ. Na ich przykładzie mener zademonstrował najefektywniejsze metody szkoleniowe i pokazał w jaki sposób można skorygować błędne zachowania psa, do których można zaliczyć m.in. oznaki dominacji zwierzaka nad przewodnikiem. –Prowadzący wyjaśnił nam jak ułożyć sztuczną ścieżkę tropową. Dowiedzieliśmy się, że każdy pies powinien przemierzyć nawet do 60 takich ścieżek w ciągu roku. Obserwacja zachowania psów na takiej ścieżce była wartościową lekcją dla leśników zajmujących się psami myśliwskimi w ośrodkach hodowli zwierzyny – informuje Maciej Wójcik.

Leśnicy są pewni, że będą mogli wykorzystać umiejętności nabyte podczas dwudniowych zajęć w pracy ze swoimi psami. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy jednomyślnie przyznali, że dostrzegają potrzebę posiadania psów myśliwskich przez wszystkie ośrodki hodowli zwierzyny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Uznan, że w najbliższym czasie powinny zostać opracowane jednolite zasady hodowli, utrzymania i użytkowania psa myśliwskiego w OHZ-LP na terenie lubelskiej dyrekcji.

* Kynologia – nauka o psie, jego hodowli i tresurze
**Mener – specjalista zajmujący się układaniem psów myśliwskich.