Aktualności Aktualności

Wspierali ochronę głuszca

13 strażników leśnych z nadleśnictw: Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów i Zwierzyniec, przy wsparciu pracowników terenowych, uczestniczyło w trwającej od 3 do 27 kwietnia akcji „Głuszec 2018

Akcja objęła swoim zasięgiem cztery nadleśnictwa, na terenie których występują objęte ochroną strefową stanowiska występowania głuszca. Działania miały na celu wzmożoną ochronę ostoi przedstawicieli tego gatunku i zapewnienie im spokoju w okresie tokowiska. –Nadleśnictwa Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów i Zwierzyniec od wielu lat realizują programy podejmowane w celu efektywnej restytucji głuszca. Dzięki nim istnieje realna szansa na zachowanie ciągłości gatunkowej tej populacji. Właśnie w te działania ochronne wpisała się nasza akcja, którą przeprowadziliśmy po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że przełoży się ona na jeszcze większy sukces rozrodczy tego cennego gatunku  – mówi główny specjalista SL ds. Straży Leśnej, Jerzy Reja.

Łączone patrole strażników leśnych i terenowych pracowników służby leśnej odbywały się we wczesnych godzinach porannych i w godzinach wieczornych. Strażnicy monitorowali sytuację zarówno w okolicy stref całorocznej ochrony głuszca, jak i stref ochrony okresowej. Pomagał im w tym sprzęt monitorujący w postaci trzech fotopułapek i jednej kamery. W ramach działań związanych z akcją dokonano kompleksowego przeglądu oznakowania i zabezpieczenia tych miejsc. Dzięki przekazywanym na bieżąco informacjom możliwe było sprawne usuwanie wszelkich usterek.

W trakcie akcji „Głuszec 2018” strażnicy leśni zwracali również uwagę na wszelkie przejawy szkodnictwa leśnego. –W okresie od 3 do 27 kwietnia strażnicy z terenu nadleśnictw objętych działaniami akcyjnymi zastosowali 16 pouczeń dotyczących nieuprawnionego korzystania z lasu oraz nałożyli jeden mandat na kwotę 100 zł. Udało im się także wykryć kradzież ponad 15 metrów sześciennych drewna z terenu nadleśnictw Biłgoraj i Janów Lubelski – relacjonuje Jerzy Reja.

Głuszec jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną prawną od 1995 r. i wpisanym do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” jako gatunek skrajnie zagrożony. Ponadto figuruje w załączniku I Dyrektywy Ptasiej Rady Europy, a jego ostoje są objęte Europejską Siecią Ochrony Natura 2000. Ostoje głuszca zlokalizowane w lasach Puszczy Solskiej stanowią jedną z czterech izolowanych populacji tego gatunku w naszym kraju. Szacuje się, że w lasach lubelskiej dyrekcji LP żyje ok. 120 osobników tego gatunku.