Aktualności Aktualności

W Podlaskich stronach

Przekazanie Nadleśnictwa Chotyłów oraz wizyta w Białej Podlaskiej.

W poniedziałek, 20 listopada, odbyło się oficjalne przekazanie Nadleśnictwa Chotyłów. Pan Dyrektor Jerzy Sądel podpisał dokumenty potwierdzające powierzenie majątku oraz dokumentacji nadleśnictwa Panu Nadleśniczemu Piotrowi Musiałowi. 

Mam nadzieję, że nowy nadleśniczy będzie zarządzał nadleśnictwem w sposób rzetelny, sumienny i z należytą odpowiedzialnością. Mimo, że Pan Piotr jest obecnie najmłodszym nadleśniczym to uważam, że jego dotychczasowe doświadczenie będzie skutkowało dobrymi decyzjami – podkreślił Dyrektor.

Następnie odbyło się spotkanie z pracownikami nadleśnictwa. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły aktualnych wyzwań, jakie stoją przed nadleśnictwem. Pracownicy poruszyli również tematy związane m.in. ze szkółką leśną „Lutnia”, z łowiectwem, a także zagadnieniami dotyczącymi pracy w biurze i w terenie.

Korzystając z obecności na Podlasiu, w ramach prowadzonej współpracy z miastem Biała Podlaska - Prezydent Pan Dariusz Stefaniuk zaprosił na spotkanie Dyrektora RDLP w Lublinie oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska. Dyskutowano nad pracami dotyczącymi wspólnego przedsięwzięcia prowadzonego pomiędzy miastem Biała Podlaska a Lasami Państwowymi. Polega ono na odtworzeniu potencjału rekreacyjnego i zagospodarowaniu terenu na cele turystyczne i edukacyjne obszaru położonego w Dolinie Krzny (więcej informacji o projekcie >>tutaj<<).

Spotkanie można uznać za owocne. Współpraca pomiędzy naszymi podmiotami przebiega prawidłowo, prace postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, czekamy na kolejne kroki – podkreślają wszystkie strony spotkania.