Aktualności Aktualności

Szkolenie z ASF połączone z doskonaleniem umiejętności strzeleckich

9 czerwca na terenie Nadleśnictwa Chełm odbyło się spotkanie leśników lubelskiej RDLP z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chełmie, Agnieszką Lis. Tematem przewodnim piątkowego szkolenia był groźny wirus wywołujący Afrykański Pomór Świń (ASF). Jest to choroba zakaźna, dotykająca świnie domowe i dziki, powodująca śmiertelność chorych osobników na poziomie bliskim 100%. Wirus, od kilkudziesięciu lat występujący w Afryce, został po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w 2014 roku, na terenie województwa podlaskiego. Źródłem wirusa były dziki, które przedostały się do naszego kraju z Białorusi.

Lek. wet. Agnieszka Lis przeprowadziła dla leśników szkolenie z zakresu ASF, wyjaśniając co wywołuje chorobę, jakie działania są podejmowane aby wyeliminować wirusa oraz jak leśnicy i myśliwi powinni te działania wspierać. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim i Lasami Państwowymi w zakresie wdrażania unijnych strategii związanych z likwidacją ASF w populacji dzików i redukcji liczebności tych zwierząt.

W celu zabezpieczenia całej wschodniej granicy naszego kraju przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, na obszarze pasa o szerokości ok. 50-100 km, prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików. Jest to forma odstrzału prowadzona równoległe do pozyskania dzików w ramach gospodarki łowieckiej, której celem jest redukcja liczebności dzików na zagrożonych terenach. Obszary wzdłuż wschodniej granicy Polski zostały wyznaczone na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lutego 2016 r.

Mając na względzie efektywny oraz przede wszystkim humanitarny sposób realizacji odstrzałów dzików, teorię dotyczącą ASF połączono z doskonaleniem umiejętności strzeleckich. Szkolenie miało formę rywalizacji, co pozwoliło wyłonić najlepszych strzelców spośród obecnych leśników. W klasyfikacji drużynowej najlepsze okazało się Nadleśnictwo Nowa Dęba, drugie miejsce zajęło Nadleśnictwo Rudnik, a na najniższym stopniu podium stanęli leśnicy z Nadleśnictwa Rozwadów. W indywidualnej klasyfikacji powszechnej najlepszym strzelcem był Maciej Wójcik z RDLP w Lublinie, z kolei najwyższymi umiejętnościami w indywidualnej klasyfikacji mistrzowskiej wykazał się Henryk Górski z Nadleśnictwa Rozwadów. W rywalizacji nadleśniczych pierwsze miejsce zdobył Leszek Michalec, Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolenia zdobytych umiejętności.