Aktualności Aktualności

Przyroda dla człowieka

O zachowaniu równowagi między człowiekiem i przyrodą dyskutowali uczestnicy konferencji „Człowiek i przyroda – Roztocze".

Naukowe spotkanie zainaugurowała msza święta w kościółku „na wodzie" pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, odprawiona w pierwszą rocznicę wprowadzenia relikwii św. Jana Gwalberta. Część plenarną zorganizowano w sali konferencyjnej Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego RPN. Konferencję otworzył wykład ministra środowiska, prof. dr hab. Jana Szyszko pt. „Zrozumieć przyrodę". Ze względu na ważne obowiązki, które uniemożliwiły ministrowi przyjazd do Zwierzyńca wykład wygłosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek.

Polska jest liderem zrównoważonego rozwoju. Polska to ewenement nie tylko w skali Europy, lecz także świata pod względem stanu środowiska przyrodniczego terenów niezurbanizowanych. Dzięki użytkującym te zasoby przyrodnicze rolnikom, leśnikom i myśliwym zostały one zachowane w idealnym stanie – mówił, zauważając, że obecnie można podziwiać owoce wieloletniej pracy leśników, rolników i myśliwych.

Udało się zachować mnóstwo rodzimych gatunków roślin i zwierząt, dzięki czemu mamy najwięcej obszarów Natura 2000. Cały świat może przyjeżdżać i podziwiać je na terenie Polski i zachwycać się ich unikatowością – zaznaczył podsekretarz stanu, dodając, że nie można pozwolić na to by człowiek był traktowany jako największe zagrożenie zasobów przyrodniczych, a jedynymi zrozumiałymi formami ochrony przyrody były zakaz wycinki drzew czy zakaz zabijania zwierząt.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz podkreślił istotną różnicę między ekologami jako miłośnikami i stróżami przyrody a ekologistami jako ideologami niszczącymi przyrodę. Zwrócił uwagę na coraz częstsze przypadki przywiązywania człowiekowi podrzędnej roli w układach przyrodniczych.

Jednym z prelegentów był dyrektor RDLP w Lublinie, Jerzy Sądel, który zaprezentował wykład o ochronie przyrody w lasach Lubelszczyzny, zarządzanych przez nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji. Dyrektor wspomniał m.in. o najważniejszych formach ochrony przyrody, bogactwie leśnych kompleksów oraz cennych gatunkach roślin i zwierząt występujących w lasach RDLP w Lublinie

Jako ostatni wystąpił dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Andrzej Tittenbrun z prelekcją pt. „Roztoczański Park Narodowy rdzeniem systemu ochrony przyrody Roztocza" prezentując ten region jako obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, który dzięki rozbudowanemu systemowi obszarów chronionych jest przykładem harmonii pomiędzy człowiekiem a biosferą.

Znaczącą rolę człowieka w zrównoważonym rozwoju przyrody podkreślił obecny na konferencji wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, dziękując organizatorom wydarzenia.

Przyroda jest dla człowieka a nie sama dla siebie. Na tym polega naturalny porządek stworzenia. Za całą pracę, którą wykonujecie jako prawdziwi ekolodzy, ludzie na co dzień obcujący z naturą bardzo serdecznie wam dziękuję – mówił wojewoda.

W spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska i Roztoczański Park Narodowy uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, szkół i uczelni wyższych oraz instytucji współpracujących z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, a także leśnicy i myśliwi z terenu RDLP w Lublinie.