Aktualności Aktualności

Porozumienie Litewsko-Polsko-Ukraińskie

2 Rocznica utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady

Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG to wielonarodowa jednostka, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. Utworzenie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą.

W dniu 5 października 2017 r. Wielonarodowa Brygada pod dowództwem płk dypl. Zenona Brzuszko obchodziła 2 rocznicę utworzenia. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Brygad Litewskiej, Polskiej oraz Ukraińskiej, Wojska Polskiego, władz lokalnych – samorządowych i wojewódzkich, a także Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Pan Jerzy Sądel. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w Lublinie, a następnie na dziedzińcu Zamku Lubelskiego odbyły się oficjalne obchody. Podczas czwartkowych uroczystości brygada otrzymała swój sztandar, którzy został symbolicznie przekazany przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza przedstawicielom Wielonarodowej Brygady LIPPOLUKRBRIG, a także patrona.

Następnie odznaczono 23 oficerów i podoficerów jako wyraz podziękowań za udaną międzynarodową współpracę. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia Ministrów Obrony Narodowej Litwy, Polski i Ukrainy.

„Jest to wielki moment, wielka chwila dla naszych narodów - Polski, Litwy i Ukrainy – dla całej Europy. Po dwóch latach, wysiłku, pracy i poświęcenia Brygada otrzymuje Sztandar i imię wielkiego wodza hetmana K. Ostrogskiego. Wysiłek ten był po to, aby Polska, Litwa i Ukraina – nasze narody – mogłyby być bezpieczne. Po to jest wasza służba, wysiłek i trud. „Zjednoczeni dla pokoju” to wasze hasło, zróbmy wszystko, żeby nikt tego pokoju nie naruszył. Wy stoicie na straży tego przedsięwzięcia. Dziękując wam za wysiłek i służbę, pragnę podziękować również rządom i narodom, Panu Ministrowi Obrony Narodowej Litwy i Ukrainy. Bądźmy zjednoczeni w obronie pokoju” – podkreślił Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Całość uroczystości uświetniała gra Orkiestry Wojskowej.

Na zakończenie obchodów Ministrowie w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim podpisali porozumienie litewsko-polsko-ukraińskie: „które symbolizuje i tworzy jedność narodów. Jego celem będzie wzajemna pomoc i pokój między narodami, a także współpraca, która tworzy dobrą, pokojową przyszłość. Zmiana kształtu brygady daje możliwość brania udziału w przedsięwzięciach pokojowych. Jest ona niezbędna, kiedy pokój ten jest zachwiany. Ważne jest, aby działać na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowej
i Środkowo-Wschodniej
” – dodał na koniec spotkania Minister Antoni Macierewicz.