Aktualności Aktualności

Początek współpracy z TSW

Wizytę w biurze RDLP w Lublinie złożył ppor. Andrzej Nowosad z 25 batalionu lekkiej piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Spotkanie zapoczątkowało współpracę między obiema stronami.

Ppor. Andrzej Nowosad przedstawił potrzebę wykorzystania terenów leśnych do celów szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Pracownicy lubelskiej dyrekcji omówili możliwości obustronnych działań w świetle obowiązującego stanu prawnego.

Oficer Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej z 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu zaprezentował informacje dotyczące celów powołania oraz struktur organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Leśnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania Terytorialnej Służby Wojskowej na Lubelszczyźnie, sposobem rekrutacji, uzbrojeniem i wyposażeniem wojsk. Ppor. Nowosad podziękował leśnikom za dotychczasowe wsparcie wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, zarówno z RDLP w Lublinie, jak i właściwymi terytorialnie nadleśnictwami leżącymi w zasięgu działania lubelskiej dyrekcji.