Aktualności Aktualności

Pamięć o Wyklętych

Leśnicy z RDLP w Lublinie włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Nieprzypadkowo święto upamiętniające ostatnich obrońców suwerennej Rzeczypospolitej przeciwstawiających się sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR jest obchodzone 1 marca. 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści rozstrzelali członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezesa WiN ppłk Łukasza Cieplińskiego („Pług", „Ludwik") oraz jego sześciu najbliższych współpracowników. Zamordowani żołnierze tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej, która od 1945 roku kontynuowała dzieło zapoczątkowane przez żołnierzy Armii Krajowej.

Lubelskie uroczystości poświęcone żołnierzom walczącego podziemia antykomunistycznego rozpoczęły się od apelu pamięci i złożenia kwiatów przy tablicy w Bramie Zamkowej. Nieopodal tego miejsca przed laty znajdowały się cele śmierci, w których strzałem w tył głowy mordowano tych, którzy sprzeciwiali się sowietyzacji naszej ojczyzny. W tym miejscu w 1945 roku wykonano zbrodniczy akt m.in. na leśnikach z Dyrekcji Lasów w Lublinie, Wacławie Zandfossie, Czesławie Rossińskim oraz Romualdzie Szydelskim.  

Zebrane delegacje złożyły kwiaty także przy pomniku poświęconym żołnierzom AK-WiN ze zgrupowania majora Hieronima Dekutowskiego-Zapory oraz przy pomniku będącym jednocześnie symboliczną mogiłą zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954, znajdującym się na cmentarzu przy ul. Unickiej, gdzie niezłomnych upamiętnił zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat, wraz z pracownikami RDLP w Lublinie. Lubelscy leśnicy uczestniczyli również we mszy św. w intencji, poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Św. Rodziny oraz w konferencji historycznej w Domu Akcji Katolickiej, której towarzyszyła wystawa „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci”. Ekspozycję poświęconą Danucie Siedzikównej „Ince” przygotowali pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN z Gdańska.

Uroczystości obchodzone tutaj na Lubelszczyźnie, gdzie opór wobec komunistycznej władzy był w jednym z najsilniejszych w Polsce i najdłużej trwających są symbolicznym wyrazem historycznej sprawiedliwości (…). Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy angażowali się i angażują w godne upamiętnianie Wyklętych – napisał w liście skierowanym do uczestników obchodów poświęconych Żołnierzom Wyklętym w Lublinie prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki. List odczytał w jego imieniu wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek.

W obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane na terenie województwa lubelskiego zaangażowali się także leśnicy z poszczególnych nadleśnictw RDLP w Lublinie.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął prezydent RP, śp. Lech Kaczyński, który w uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy napisał: „Dzień ten jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji, za krew przelaną w obronie ojczyzny".