Aktualności Aktualności

Odznaczeni podczas inauguracji

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie władze uczelni uhonorowały dyrektora RDLP w Lublinie, Jerzego Sądla Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pan Dyrektor jest niewątpliwie przykładem wspaniałego rozwoju kariery zawodowej absolwenta Naszego Wydziału, a osiągając najwyższe stanowiska w administracji Lasów Państwowych przynosi chlubę i pamięta o swojej Alma Mater, stając się godnym uhonorowania – napisał w liście gratulacyjnym dziekan Wydziału Leśnego UR, prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski. W gronie odznaczonych znaleźli się również inni dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Grażyna Zagrobelna, Jan Kosiorowski, Adam Płaksej i Wiesław Kucharski.

Uroczystości odbyły się 2 października br. w auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego. Po odśpiewaniu hymnu „Gaude Mater Polonia” inauguracyjne przemówienie wygłosił dziekan Wydziału Leśnego UR, prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski. Uroczysta inauguracja była okazją do złożenia ślubowania przez studentów pierwszego roku oraz do odebrania dyplomów przez absolwentów, którzy ukończyli studia w zeszłym roku akademickim.

Do krakowskiej Alma Mater przybyło tego dnia wielu zacnych gości, w tym profesorów i pracowników naukowych związanych z Wydziałem Leśnym UR oraz pracowników Lasów Państwowych. Oprócz wymienionych już wcześniej dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w inauguracji uczestniczyli nadleśniczowie, leśniczowie i przede wszystkim licznie zgromadzeni studenci, którzy w przyszłości stanowić będą kadrę Lasów Państwowych.

Władze Wydziału Leśnego UR podziękowały za wsparcie członkom wybranej przed rokiem Rady Społeczno-Konsultacyjnej, wśród których jest również dyrektor RDLP w Lublinie, Jerzy Sądel. Do najważniejszych zadań Rady należy m.in. udzielanie wsparcia w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących rozwoju i funkcjonowania Wydziału Leśnego UR oraz opiniowanie i konsultowanie podejmowanych inicjatyw i działań wspomagających zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.